AKP'den elektrik faturalarını daha da artıracak adım

Enerji borsası için uygulanan tavan fiyat belirleme formülü değiştirilerek azami fiyat EPDK tarafından yükseltildi. Bu adım nihai tüketicinin de daha pahalı elektrik satın almasına neden olacak.

Haber Merkezi

AKP’li yıllarda büyük oranda piyasalaştırılan enerji sektöründe enerji borsası için uygulanan tavan fiyat belirleme formülü değiştirilerek azami fiyat EPDK tarafından yükseltildi. Buna göre gün öncesi ve dengeleme güç piyasalarında fiyat limitlerinin MWh (Megawatthours / megavatsaat) başına asgari 0 lira, azami fiyat limiti ise MWh başına 2.000 TL değerini geçmemek üzere, içinde bulunulan takvim ayı esas alınarak iki ay önceki takvim ayından itibaren geriye dönük 12 aylık piyasa takas fiyatı (PTF) ağırlıklı ortalamalarının üç katı olarak uygulanmasına karar verildi

Böylelikle piyasada özellikle baz yük sağlayan kömür ve gaz santralleri ile, iletim şebekesi açısından teknik öneme sahip santrallerin fırsat yakaladığında satış yaptıkları tavan fiyat yükseltilmiş oldu.Aynı zamanda kömür ve doğalgaz fiyatlarında dünya genelinde yaşanan artış ve başarısız ekonomi yönetimi ile döviz kurunun yükselmesinden kaynaklı maliyet artışları da piyasa araçları ile kısmen de olsa sübvanse edilmiş oldu.

Mevcut doğalgaz ve kömür santrallerinin bir bölümü maliyet artışları nedeniyle mevcut tavan fiyat uygulaması nedeniyle kâr edemedikleri gerekçesi ile çalışmıyordu. Elektrik fiyatlarında şüphesiz artışa neden olacak bu artırımın öncelikle dağıtım şirketlerine ardından da tüketiciye yansıyacağı öngörülebilir.

Enerji sektöründe uzun zamandır faturalara yüksek oranda zam yapılacağı tartışılıyor. Elektrik sektöründe üretim, dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin ayrı ayrı özelleşmesi ile yurttaşlara gelen faturada en az üç şirketin kârı bulunuyor. Benzer biçimde yüksek vergiler de eklenince yurttaşlar tüketiminin çok ötesinde faturalar ile karşılaşıyor. Son düzenleme ile piyasa koşullarında kârlı olmayan durumlarda çalışmaktan imtina eden santralleri “ikna” etmek için tavan fiyata zam yapılmış oldu.