AKP ve MHP kiracıları koruyan teklifi reddetti

Konuyla ilgili konuşan İYİP'li Fahrettin Yokuş TBMM Başkanlığına bir araştırma önergesi vermişti.

Haber Merkezi

İYİP Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, her gün artan kira ücretlerine karşı, vatandaşların zarara uğramaması için TBMM Başkanlığına araştırma önergesi sundu. Sunulan önerge AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Konuyla ilgili konuşan Fahrettin Yokuş, “Anayasa’mız, herkes temel insani ihtiyaçlarını karşılayabilecek, insan haysiyetine yakışır biçimde konut ve barınma hakkına sahiptir diyor. Türkiye’de her geçen yıl ev sahibi olma oranı düşüyor. Örneğin 2014 yılında ev sahibi olma oranı yüzde 61 iken 2020 yılında yüzde 58’e gerilemiştir” dedi.

İYİP'li Yokuş, yüksek kira taleplerinin kiracıları evsiz bırakma noktasına geldiğini ve ev sahipleri ile kiracı arasında kavgaların başladığını söyledi. Yokuş, yaşanan tüm bu olumsuzlukların sebebini hükümetin konut kiralama ve satışını tamamen serbest piyasaya bırakmış olmasına bağladı. 

Kiracıların daha fazla mağdur olmaması için acil önlemler alınması gerektiğini belirten Fahrettin Yokuş konuşmasına şöyle devam etti:

“Bir an evvel hukuksal düzenlemeler yapılmalıdır, konut kiralarına üst sınır uygulaması getirilerek kiracıların korunması gerekmektedir. Aksi hâlde, evsiz kalma riskiyle karşı karşıya kalacak milyonlarca vatandaşımız olacaktır. Bugün itibarıyla başta asgari ücretli, işçi, memur, emekli, dar ve sabit gelirlilerin kahir ekseriyeti kirada oturmaktadır. Milyonlarca çalışan ve emeklilerimize yıllık resmî enflasyon artışı yüzde 60 oranında verilecek ama konutlardaki artış bunun 2 katı olacak. 

Bu artışlar karşısında dar ve sabit gelirli milyonların imdadına yetişmek gerekir, bunlara çare bulmak gerekir. 

Soruyorum size: Hangi memur, hangi emekli, hangi işçi, hangi dar ve sabit gelirli -aylık 14 bin lira, 28 bin lira- kira öder gibi konutunun parasını ödeyecek?”