'12,5 milyon hektar zeytinlik alan bu yönetmelikten etkilenecek'

Ormancılar Derneği Başkanı Özkara, zeytinlik alanların maden sahalarına dönüştürülmesine olanak sağlayan yönetmeliği tepki gösterdi, ‘12,5 milyon hektarlık alan bundan etkilenecek’ dedi.

Haber Merkezi

Zeytinlik alanların maden sahalarına dönüştürülmesine olanak sağlayan yönetmelik değişikliğine tepkiler sürüyor.

Türkiye Ormancılar Derneği (TOD) Başkanı Hüsrev Özkara bugün düzenlediği basın toplantısında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan ve zeytinlik alanların maden sahasına çevrilmesine olanak sağlayan Maden Yönetmeliği'ne tepki gösterdi, Türkiye’deki yaklaşık 12,5 milyon hektar zeytinlik alanın bu yönetmelikten etkileneceğini ifade etti.

Özkara, "Madencilik faaliyeti yürütecek kişiye, faaliyetlerin bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getirmeyi taahhüt etmesini şart koşuyor. Açık maden işletmesinden artakalmış kayalıklarda ağaç yetişir mi" diye sordu.

Özkara, geçmişte maden sahası olarak kullanılan alanlarda rehabilite çalışması yapılmadığını, madencilik faaliyeti bitmiş alan görsellerini kullanarak açıkladı. Özkara, maden sahasına dönüştürülecek zeytinlik alanlarının da aynı şekilde rehabilite edilmeyeceğini savundu. 

Yaptığı açıklamada, çıkarılan yönetmeliğin yasaya aykırı olduğunu, hukuki yollara başvuracaklarını açıklayan ve  Kızılderililerin “Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde, beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak” atasözünü hatırlatan Özkara, şöyle konuştu:

‘Kanun işlevsiz kılınıyor’

“Bilindiği üzere, zeytinliklerin 3 kilometre yakınında zeytin işleme tesisi dışında toz çıkaran hiçbir tesise izin vermeyen, zeytin alanlarının daraltılamayacağını hükme bağlayan 3573 sayılı "Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun" halen yürürlüktedir. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle bu kanun işlevsiz kılınmak istenmektedir.

‘Zeytinliğin taşınacağı yer yok’

Ağaçların taşınması, ekolojik ortamın taşınması anlamına gelmez. Ekosistemi taşıyamazsınız. Ayrıca ağaçların taşınması, ağaç türüne ve yaşına göre değişiklik gösterip her zaman her koşulda geçerli değildir. Zeytinlik, olduğu ortamda zeytinliktir. O zeytinliği taşıyacağınız yer yoktur. Varsa zaten orası da zeytinlik yapılmıştır.

‘Maden işletmesinden artakalan kayalıklarda ağaç yetişmez’

Yönetmelik değişikliğinin bir de şartı var. Madencilik faaliyeti yürütecek kişiye, faaliyetlerin bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getirmeyi taahhüt etmesini şart koşuyor. Bugüne kadar orman alanlarında binlerce maden işletildi ve hiçbirinde, bırakın başarıya ulaşmış bir rehabilitasyon projesini, uygulamaya geçilmiş proje yok. Açık maden işletmesinden artakalmış kayalıklarda ağaç yetişir mi?

Zeytinin yetişme koşulları Akdeniz ekosistemiyle karşılık bulur. Ülkemizde de yaklaşık 12,5 milyon hektara tekabül etmektedir. 78 milyon hektar olarak ülke büyüklüğünü düşünecek olursak bunun yüzde 16’sı, bu yönetmelikten, zeytinlik sahaları birebir etkilenecektir. Bir tarafta zeytinin sağladığı katkılar diğer tarafta hizmete dönük yapılan metalik şeyler. Biri her yıl size katkı sağlıyor. Diğerleri ise gelip geçici." (ANKA)