Krizdeki Türk Telekom nasıl kurtarılacak?

Türk Telekom'un borç krizi gittikçe derinleşiyor. Türkiye merkezli bankaların da Telekom'un sahibi Oger'e kredi sağlamış olması, krizin yayılabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Seçkin Dinçer

Türk Telekom’un içine girdiği borç krizi derinleşmeye başladı. Oger Telekom üç yıl önce içlerinde Deutsche Bank gibi büyük bankaların da olduğu 30’a yakın bankadan aldığı 4 milyar 750 milyon dolarlık kredinin 290 milyon doları tutarındaki taksitini ödeyememiş ve süre istemişti. Şimdi ise Oger Telekom’dan alacakların tahsil edilmemesi, Türk Telekom’un Oger Telekom’a ait hisselerini tehlikeye soktu.

Oger Telekom’a kredinin sağlanması döneminde Türkiye merkezli bankaların da sürece dahil olması bankacılık sektörünü de olumsuz etkileyebilir.

Adı geçen senaryolardan biri Suudi sermayeli birkaç grubun bir araya gelerek, Telekom’un Oger grubuna ait hisselerinin büyük bir kısmını alması olarak dillendirildi. Ama düşen petrol fiyatları nedeniyle pek iyi günler geçirmeyen Suudi sermayesinin 5 milyar dolar civarındaki operasyona girmesi ihtimalini düşürüyor. 

Diğer bir senaryo ise, yerli birkaç holdingin birleşerek söz konusu hisseleri alması. Ancak bunun da önündeki güçlük, hali hazırda kredi yaratma kapasitesi sınırlı olan bankacılık sektörünün zaten zamanında Türk Telekom'a finansman sağlamış ve bunun tekrarının çok güç olması. Türkiye'den Akbank ve Garanti Bankası zaten büyük alacaklı konumdalar. Garanti Bankası'nın hissedarlarından Şahenk grubunun bu borçtan dolayı Telekom'a talip olacağı söylentileri de buradan çıkıyor.

Hazine Müsteşarlığı’nın söz konusu hisselere el koyması ve Türk Telekom'un kamulaştırılması ise gündeme getirilen ayrı bir senaryo.

Türk Telekom söz konusu krediyi temin ettiği 2013 yılında, dolar kuru 1,85 seviyelerindeydi. Söz konusu 1.6 milyar dolarlık borcun basit bir hesaplamayla 1 milyar dolara yakın kur farkı maliyeti yarattığı görülebilir.

Bu borcu 30 Eylül 2016 finansallarına bakıldığında, Türk Telekom’un ödemeyeceği açıkça görülüyor. Önceki haberimizde, açık döviz pozisyonuna sahip olan şirketler için döviz cinsinden borçlanmanın ekonominin genel görünümüne olumsuz etkilerinden bahsetmiştik.

Türk Telekom hisseleri üzerindeki tasarrufun alacaklı bankalara geçebileceği ihtimali ve bankaların yüksek tutarlı bu alacaklarını tahsil edememesi durumu, krizin kısa vadede çözülemeyeceği olasılığını güçlendiriyor.

Bu durum daha önceki örneklerde gördüğümüz gibi, AKP hükümetinin doğrudan inisiyatif alarak hisselerin el değiştirmesini sağlayacağı iddiasını güçlendiriyor.