Sorunu dönüştürmek…

25/03/2020 Çarşamba
Sorunu dönüştürmek…

Son haftalarda Covid 19’un bütün dünyaya yayılması üzerine kanaat inşacılığında maharetli “düşünce” kuruluşları harekete geçtiler. Suçu kime yükleyip, sorunu nasıl dönüştürmeye çalışacaklar, göreceğiz.

Sureti haktan görünmek adına sağlık meselelesinin ne kadar önemli olduğuna dikkat çekmekle kalmayıp, Covid 19 salgını ile mücadele etmenin ne kadar zor olduğunu da vurguluyorlar. Bölgesel düzlemde uluslararası dayanışmaya ihtiyaç olduğundan dem vurup, öte yandan bunun nasıl olacağını ortaya koyamama acizliğini sergiliyorlar. 

Bunlara göre sağlık hizmeti kâr amaçlı alıp satılan bir metadır. 

Uluslararası dayanışma hususunda Kuzey Amerika ve AB kötü sınav verdiler. Yakışır, başka türlüsü şaşırtıcı olurdu. 

Çin’i küçümsediler, Küba’dan söz etmemeye yeminliler.

Güney Kore’nin izlediği geniş çaplı tarama, tanı üzerinden tedavi ve sosyal izalasyon stratejisini görmezden gelme maharetini haiz olduklarını kanıtladılar!

Elde kalan kamucu sağlık hizmetlerinin dibine kibrit suyu döken dünya ölçeğinde sağın bütün kanatları ve buna yeterli direniş gösteremeyen (veya göstermeyen) merkez sol partiler, Covid 19 salgını karşısında topluca paniklediler, ardından basit önerilerde bulundular, sorun bireysel itina ile çözülür kıvamında… Şimdi tercih yapmaya niyetliler. Britanya örneğinde olduğu gibi ters takla atanlar da oldu. 

Toplumu bireysel önlem almaya, böylece başlarına bir şey gelirse sorumluluğun kendilerinde olduğuna itina ile hazırlıyorlar…

Eğer durum çok daha kötüye giderse, o vakit tercihlerini ortaya koyacaklar. Toplumun bir kesiminin telef olmasına göz yumacaklar mı? Göreceğiz. Bu ciddi bir mesele… 

Adını doğru koyalım, kapitalist sistem içinde liberal sağlık politikalarının ve türevlerinin son kırk yılda dünyayı getirdiği durum bu. Toplum paniklemesin, sağlık hizmetleri için hepsi yekvücut hücum etmesin, zamana yayalım vs. derken virus herkese yapışır hale ulaşıyor.  

Covid 19 uzakdoğudan uzakbatıya, kuzeyden güneye çok yönlü, doğru anlamıyla ulusüstü/ötesi yayılma gösterdiğinde, uluslararası ve ulusal ölçekte kapitalizme uygun düşen kâr amaçlı sağlık hizmeti yapılanmasının yanlışlığı (eksikliği değil) daha açık olarak ortaya çıktı. 1990’lı yıllardan günümüze arta kalanlarının dahi tasfiye edildiği kamucu sağlık anlayışı bugün bütün kapitalist toplumlarda mumla aranır halde.

Bugün acil yapılması gereken, sağlık hizmetlerinin hızla kâr amaçlı olmaktan çıkarılmasıdır. Halkın ödediği vergiyi başka alanlara harcamak yerine, sağlık ve eğitime aktarmak ilk adım olmalıdır. İktidarların yardakçısı kanaat önderleri maalesef bu virüsü de fırsata çevirmek için kolları sıvadılar; sistemi sorgulamak yerine virüsten birden fazla post çıkarmayı amaçlıyorlar. 

Virüs mutasyona uğrarken, iktidar yardakçısı kanaat önderleri kapitalizmin, otoriteryan ve faşizan türevlerinin nasıl uygulanacağına kafa yoruyorlar.

Bunların hiçbiri çözüm üretmez. Gerçekle bir kez daha yüzleşmek gerekir: Kapitalist sistemde hiçbir sorun çözülmez, dönüştürülür.

ÖNCEKİ YAZILARI

Yeni bir kavşak! 01/04/2020 Çarşamba
Sorunu dönüştürmek… 25/03/2020 Çarşamba
Virüs çenebazları 18/03/2020 Çarşamba
Liderler zirveleri! 11/03/2020 Çarşamba
Göç, eşitsiz gelişme… 04/03/2020 Çarşamba
Eğik düzlemde geri kayış 19/02/2020 Çarşamba
Güya Barış Planı’nın amacı? 05/02/2020 Çarşamba
Üç olay, ilkeli duruş 29/01/2020 Çarşamba