Dernekler kamulaştırılıyor

24/05/2013 Cuma
Dernekler kamulaştırılıyor

Kadir Sev'in “Dernekler kamulaştırılıyor” başlıklı yazısı 24 Mayıs 2013 Cuma tarihli soL Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

2013 yılı Şubat ayı içinde İçişleri Bakanlığı’nın web sitesinde “Yardım Toplama Kanunu Tasarısı” adlı bir metin yayımlandı. Sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alındıktan sonra Meclis’e sunulacakmış. Tasarı olarak adlandırmışlar ama “metin” demek daha doğru. Çünkü Bakanlıkların böyle yetkisi yok. Hazırlayanların yasa hazırlama sürecinin terminolojisinden bile habersiz oldukları anlaşılıyor. Anayasa ve TBMM İçtüzüğü’ne göre, yasa tasarısı sunma yetkisi yalnızca Bakanlar Kurulu’na tanınıyor.

Amaç maddesinde her ne kadar yardım toplama işlerinin düzenlendiği belirtiliyorsa da 16 bin 121 cami yaptırma derneği kapsam dışında bırakılıyor. Yasanın kapsamı dışında kalacaklarına göre, diledikleri gibi toplayacak, diledikleri gibi harcayacaklar. Onlara her şey serbest.

Yazının tamamını soL Gazetesi'nde okuyabilirsiniz...