Anadolu’nun her karışını maden ocağına benzetecekler. Köylüye yaşam alanı, kazanç ortamı bırakmamaya kararlılar.

Biz ne Haziranlar gördük

Özelleştirme İdaresi 7 Haziran 2021 günü EÜAŞ adına kayıtlı Tortum Hidroelektrik Santralını 222 milyon 710 bin liraya 40 yıllığına sattı; onay için CB’na gönderilecek.

Sırada Çamlıca HES ile Taşucu Liman ihaleleri var. Taşucu HES için 29.6.2021 gününe değin teklif verilebilecek. Geçici teminat tutarına bakılırsa 400 milyon lira dolayında fiyat oluşacağı düşünülebilir. Taşucu Liman ihalesi için son başvuru tarihi 8 Eylül, isteklilerden 20 milyon lira geçici teminat istendiğine göre kabaca 800 milyon dolayında fiyat oluşması bekleniyor.

En önemlisi Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı; 40 yıllığına devrediliyor. İhaleye katılabilmek için son başvuru tarihi önceki gün bitti, 30 milyon lira geçici teminat istendiğine bakılırsa 1 Milyar 200 milyon lira gelir beklendiğini düşünebiliriz.

Kadıköy Belediye Başkanlığı, Liman özel ellere geçmesin diye haraç vermeye razı; belki de ihaleye girip para ödeyecek. İşe bakın: Bir kamu kuruluşu, kamunun yani halkın olan bir taşınmazı, sırf parababalarının olmasın diye, bir başka kamu kuruluşu olan Özelleştirme İdaresine haraç vermek zorunda kalıyor. Üstelik başarma şansı da çok değil, “Devletin yetkilileri” kararlı görünüyor: Limanı satıp gelirini bütçeye yamayacaklar. Kim bilir kapalı kapılar altında ne görüşmeler yapılıyordur?

Haziran – Eylül arasındaki 4 ayda satılan ya da satılacak HES ve Limanların toplamı 2 milyar 622 milyon lirayı aşıyor.

Dahası var:

Özelleştirme İdaresi, 1-8 Haziran günleri arasında, Türkiye Şeker Fabrikaları, Sümer Holding gibi kuruluşların mülkiyetinde olan ve özelleştirilmek üzere devredilen aşağıda ayrıntısı gösterilen taşınmazları sattı; 39 milyon liradan çok para kazandı. Tahmin edileceği üzere satılmadan önce ticaret-konut alanına dönüştürülmüşlerdi.

Yukarıdakiler, Özelleştirme İdaresinin sattıkları. Şimdi de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri; İl Özel İdareleri ve Belediyelerin 1-8 Haziran 2021 tarihleri arasında Resmi Gazetede yayımlanan satış ilanlarına bakalım.

Gün sektirmemişler. Yalnızca 8 gün içinde çeşitli il ve ilçelerdeki 167 bin m² kamu taşınmazı satışa çıkarılmış. Ve en az 467 milyon 400 bin lira gelir bekleniyor. 

Özelleştirme İdaresinin yaptığı gibi bunların da imar planları değiştirilip konut-ticaret alanına dönüştürülmüştü. Kısa bir zaman sonucunda buralarda devasa bloklar yükseldiğini göreceğiz.

Talanda sınır tanımıyorlar.

Kaş’taki kaçak yapı talanının boyutlarını görüyoruz. Çoğunu yabancılara sattılar, paraları ihracat istatistiklerine yansıdı, ihracatımız artıyor diye övünme fırsatı yarattılar kendilerine. Şimdi de evlere verilecek suyu bulamıyorlar, kimileri sahte seralar yapıp evlerine su bağlatmaya çalışıyor. Antalya’da seralara verilecek su da kalmadı. Kasım ayına değin durdurduklarını duyurdular.

Tarım toprakları, ormanlar, yeraltı-yerüstü suları, madenlerle, otoyollarla, köprülerle, JES ve HES’lerle donatılıyor. Anadolu’nun her karışını maden ocağına benzetecekler. Köylüye yaşam alanı, kazanç ortamı bırakmamaya kararlılar.

Seçimi bekliyoruz ama müstakbel kurtarıcılarımızdan da hayır yok. Devri sabık yaratmayacaklarını söylüyorlar. Bunun anlamı şu: “Alan aldı, satan sattı, iyisi mi siz üstüne bir bardak su için”.

TMMOB’ne bağlı odalar, çalışma grupları; yerel örgütlenmeler; demokratik kitle örgütleri, talanı durdurabilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Geri adım attırdıkları örnekleri görüyoruz. Başarılarının kalıcı olabilmesi için daha güçlü desteklere gereksinme duyuyorlar. 

Onların direnişlerine omuz verelim, başarırız. Biz, ne Haziranlar gördük.

Ahmet Arif’in “Ben Anadolu’yum” şiirinden dizelerle bitirelim; ölüm ayında anmış oluruz onu da;

“Gör nasıl yeniden yaratılırım / Namuslu genç ellerinle / Kızlarım / Oğullarım var gelecekte / Herbiri vazgeçilmez cihan parçası / Kaç bin yıllık hasretimin koncası / Gözlerinden / Gözlerinden öperim / Bir umudum sende / Anlıyor musun”

Not:

Kamu taşınmazı satışları ivme kazanarak sürdürülüyor. Bugün Resmi Gazetede yine 116 milyon liranın üzerinde kamu taşınmazı satılmasına ilişkin ihale ilanı yayımlandı.