Türkiye Barolar Birliği: Artvinlinin davası Türkiye'nin davasıdır

​Artvin'de jandarma ve polis zoruyla, hukuki süreci devam eden maden sahasına girmeye çalışan şirkete karşı direnen yöre halkına bir destek de Türkiye Barolar Birliği'nden geldi.
Yusuf Yavuz
Salı, 16 Şubat 2016 21:50

Artvin'de jandarma ve polis zoruyla, hukuki süreci devam eden maden sahasına girmeye çalışan şirkete karşı direnen yöre halkına bir destek de Türkiye Barolar Birliği'nden geldi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığından yapılan açıklamada, hukuki süreç henüz sonuçlanmamışken, yaşam alanlarını savunmaya çalışan Artvinlilere yönelik müdahalenin kabul edilemez olduğu vurgulanarak, "Artvinlinin davası Türkiye'nin davasıdır" denildi. 

ARTVİN'DE YAŞAM İÇİN DİRENENLERE POLİS ŞİDDETİ
Artvin Cerattepe bölgesinde yapılması planlanan madencilik faaliyetlerine karşı halkın yürüttüğü haklı mücadelenin güvenlik güçlerinin her an artan müdahale tehdidi nedeniyle vahim boyutlara ulaştığı kaydedilen TBB açıklamasında, "Artvin’in madenle imtihanı 25 yılı aşkın bir tarihe sahiptir. Uzun bir süreden beri çadır nöbeti tutarak yaşam alanlarına sahip çıkan, şiddete başvurmaksızın demokratik haklarını kullanan Artvin halkı, ülkenin pek çok noktasından getirilen çevik kuvvetlerle takviye edilen güvenlik güçlerinin şiddetine maruz bırakılmaktadır" denildi. 

MAHKEME, 'YA MADENİ YA ARTVİN'İ TERCİH EDİN' DEDİ
Artvin Cerattepe’de yapılması planlanan 'Cerrattepe Bakır Madeni' projesi için verilen 18.07.2013 tarihli ÇED olumlu kararını iptal eden Rize İdare Mahkemesi'nin, çok kesin ifadelerle, "planlanan bu maden faaliyetinin hayata geçirilmesinin Artvin ilini yöre sakinleri açısından yaşam alanı olmaktan çıkaracağını, bu bölgede maden arama projesi ile bu projenin etkisi altında bulunan yaşam alanları ve koruma altındaki alanların bir arada olamayacağı kanaatine varılmış" olduğunu belirttiğine vurgu yapılan TBB açıklamasında,"Yani Rize İdare Mahkemesi, 'Ya madeni tercih edin ya da Artvin’i tercih edin' demiştir" görüşüne yer verildi.

'ÇEVİK KUVVET'İN MÜDAHALESİ KABUL EDİLEMEZ'
Rize İdare Mahkemesinin kararının bu kadar açık olmasına karşın yasalara aykırı biçimde yeniden alınan ÇED Raporunun iptali için açılan Türkiye'nin en yoğun katılımlı çevre davası halen sürerken çevik kuvvet ekiplerinin, maden arama projesinin yok edici etkilerine karşı yaşam alanlarını savunmaya çalışan Artvinlilere müdahalesinin etmesi kabul edilemez olduğu kaydedilen TBB açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

'ARTVİNLİLER ANAYASAL HAKKINI KULLANIYOR'
"Kaldı ki Artvin halkı; 'çevre korunmasını devlet ve halk birlikte yapar' hükmünü içeren Anayasamızın 56. Maddesinde açıkça yazan anayasal bir hakkını kullanarak görevini yerine getirmektedir. Bize göre bu bağlamda asıl görev, 'enerji - ekonomi ve çevre üçlüsünü, hukukun üstünlüğü ilkesinin sağlayacağı güvence ve denge terazisiyle tartılarak yaşama geçirilmesi suretiyle ve birini diğeri uğruna feda etmeden, dengede tutabilme becerisini gösterebilmektir.

'ARTVİN HALKININ YANINDA YER ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ'
Biz, Türkiye Barolar Birliği olarak; tıpkı daha önce Artvin’de düzenlenen 'Hukuk Demokrasi Ve Çevre Mitingi'nde de belirttiğimiz gibi, 'Bu davada ve bu haklı direnişte Artvin halkının yanında kararlılıkla yer almaya devam edeceğimizin' bilinmesini istiyoruz. Ülkemizin geleceği açısından hayati önemi haiz olan bu hususları tüm kamuoyunun dikkatine sunmayı, Türkiye Barolar Birliği adına onurlu bir görev addediyoruz. Unutmayalım ki, Artvinlinin davası Türkiye'nin davasıdır."