TKP'den kriz fırsatçısı patronlara karşı mücadele ağı: PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ

Türkiye Komünist Partisi, krize ve kriz fırsatçısı patronlara karşı dayanışma, haberleşme ve mücadele ağı kurdu. Yayımlanan çağrıda, 'TKP’nin bütün parti binaları, lokalleri, temsilcilikleri kapılarını bu ağa ulaşmak isteyenlere açacak. Gücümüzü birleştireceğiz. Patronlara boyun eğmeyeceğiz. Sömürücülere göz açtırmayacağız. Emekçiyi yalnız görüp, niyeti bozan olursa bilecek: Patronların…

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi, krize ve kriz fırsatçısı patronlara karşı dayanışma, haberleşme ve mücadele ağı kurdu.

Yayımlanan çağrıda, 'TKP’nin bütün parti binaları, lokalleri, temsilcilikleri kapılarını bu ağa ulaşmak isteyenlere açacak. Gücümüzü birleştireceğiz. Patronlara boyun eğmeyeceğiz. Sömürücülere göz açtırmayacağız. Emekçiyi yalnız görüp, niyeti bozan olursa bilecek: Patronların Ensesindeyiz' denildi. 

"Patronların Ensesindeyiz" başlığıyla yayımlanan çağrıda şöyle denildi: 

Kriz var!

 

Kriz var mı, yok mu derken patronlar çoktan kriz planlarını uygulamaya koydu.

Patronların ve hükümetlerinin birikmiş günahlarının sonucu kriz. Şimdi krizi halkın üzerine yıkma planları yapıyorlar. Durdurmak için yapılması gerekenler var.

Patronların kriz fırsatçılığı böyle hayat buluyor: daha fazla sömürü için daha fazla zorbalık. Fırsatçı planlara izin vermemek için yapılması gerekenler var.

%1’lik zengin kesim, halkın yoksul yarısı kadar servete sahip ama zenginler aynı hikayeyi anlatıyor: Aynı gemideymişiz.

Bizim gemimiz ayrı, onların gemisi ayrı.

 

PATRONLARIN PLANLARI VAR, İŞÇİLERİN DE OLMALI

Patronların planları böyle: Kriz bahanesi ve kriz korkutmasıyla insanları daha ucuza ve daha çok çalıştıracaklar. Kriz var diyerek devlet bütçesini yağmalayıp, halkın yararlandığı hastaneleri, okulları, ulaşım araçlarını kaynaksız bırakacaklar.

Patronlar planlar yapıyorsa, işçiler ve emekçi halk da yapmalı. Patron takımına “Meydan size kalmadı” demek için, kriz fırsatçılarına emeğini ve ülkesini yağmalatmamak için...

İlk yapılması gereken belli: Birlikte hareket etme, birbirini bilme ve dayanışma yeteneğini artırmak.

Çağrımız bunun için.

Türkiye Komünist Partisi, işçileri ve emekçi halkımızı bunun için toplanmaya çağırıyor.

Hakları yenen, baskı gören, fazla çalıştırılan, sağlık, eğitim, ulaşım gibi temel hakları budanan, kendini tehdit altında gören emekçilerin bir dayanışma, haberleşme ve mücadele ağı içinde toplanmasını öneriyoruz.

Patronların Ensesindeyiz sloganı ile atacağımız somut adımları ilan ediyor ve çağırıyoruz:

* Bir haberleşme ağı ile yapılan tüm haksızlıkları, zorbalıkları, işçi ve halk düşmanı işlemleri duyuralım. Patronlara göz açtırmayalım. Herkes her şeyi bilsin. Bilsin ki, yardıma yetişsin.

* Hiçbir işçinin, hiçbir emekçinin sömürü ve zorbalık karşısında yalnız kalmasına izin vermeyelim. Güçlerimizi birleştirelim. Sözümüz söz olmalı: Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için.

* Yoksulluktan, acizlikten, bilmezlikten ya da korkudan kendini savunamaz duruma düşmüş olanın yanında olalım. Onu savunalım. Sokakta halk, fabrikada işçiler, mahkemede avukatlar güçlerini bunun için birleştirsin.

* Oluşturacağımız ağı her yerde örgütlü kılalım. İşyerlerinde işyeri komiteleri kuralım, mahallelerde bir araya gelelim.

Çağrımız bu: Tüm bunları birlikte yapmak, her adımı birleştirmek için Patronların Ensesindeyiz dayanışma, haberleşme ve mücadele ağı içinde yerinizi alın.

'PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ' AĞI NASIL ÇALIŞACAK?