Komünistlerden ortak tepki: Emperyalist savaşa hayır! NATO Ege'den defol!

Yunanistan Komünist Partisi ve Komünist Parti, NATO'nun Ege'ye deniz filosu göndermesine ve askeri varlığını arttırmasına ortak bir açıklamayla tepki gösterdi.

NATO'nun Ege'ye deniz filosu göndermesi ve bölgedeki varlığını arttıran adımlar atmasına Türkiye ve Yunanistan'daki komünistlerden tepki geldi.

Yunanistan Komünist Partisi ve Komünist Parti'nin "Emperyalist savaşa hayır! NATO Ege'den defol!" başlıklı açıklaması şu şekilde:

Emperyalist savaşa hayır! NATO Ege'den defol!

ABD, NATO, AB, Türkiye, İsrail ve Körfez monarşilerinin Suriye'de 5 yıldan beri sürdürdüğü emperyalist müdahale yeni bir şiddet evresine giriyor. Söz konusu müdahale şu ana kadar yüzbinlerce insanın öldürülmesine ve milyonlarcasının göçe ve sefalete sürüklenmesine sebep oldu. Yeni evrede ise NATO çok daha açık bir şekilde sürece dahil olacak ve kara operasyonlarına hazırlık yapılacak.

Rusya'nın Suriye hükümetine danışarak yürüttüğü askeri müdahalenin bölgedeki askeri dengeleri değiştirdiği aşikâr hale geliyor. Bu nedenle NATO bölgede varlığını artırmak üzere bir dizi adım atıyor ve bunlardan biri göçmen akışını denetleme bahanesiyle Ege Denizi'ne bir deniz filosu nakledilmesi.

Milyonlarca kişinin memleketlerinden koparılarak bu içler acısı duruma düşmesine sebep olanlar şimdi de bölgede askeri varlıklarını güçlendirmek için bu bahaneyi öne sürüyorlar. Gerek burjuva sınıflarının siyasi temsilcileri, gerekse NATO ve AB gibi emperyalist birlikler bilindiği üzere ne halkları umursuyorlar ne de yaşadıkları faciaları. Yaptıkları ikiyüzlülük! Bahanelerle üstünü örttükleri amaç, kapitalist Rusya'ya karşı kendi tekellerinin çıkarlarını savunmak, jeostratejik konumlarını korumak, enerji kaynaklarını, nakil güzergâhlarını, piyasa paylarını denetlemek, diğer taraftan da sermayenin bölgedeki egemenliğini yeniden yapılandırmak ve pekiştirmektir. 

Bizler, Yunanistan ve Türkiye'nin Komünist Partileri olarak Suriye'deki bu tehlikeli gidişatı, emperyalist güçlerin rollerini, Türkiye ve Yunanistan hükümetlerinin tutumlarını iki ülkenin işçilerine ifşa ediyoruz.

Bizler, halkların kanlarını akıtan savaşların siyasi, ekonomik ve askeri yollardan tekellerin çıkarları için verildiğini işçilere ve emekçi halka acilen anlatmak gerektiğinin altını çiziyoruz.

NATO, iki ülkenin egemenlik haklarını ve sınırlarını tanımazken, iki ülke arasında hakem rolünü oynamaya çalışırken ve Avro-Atlantik emperyalizminin öteki halklara karşı "tetikçiliğini" yaparken bu iki ülkenin NATO'ya katılım göstermesinin iki ülke halkına ve halkların barış için bir arada yaşamalarına zarar vereceğini ilan ediyoruz.

Gerek sermayenin çıkarları uğruna iki halk arasında çatışma çıkaracak olası senaryolar, gerekse başka halkları hedefleyen emperyalist planlar bizi yeni emperyalist katliamların eşiğine getirmiştir. Halkımızı, yeni emperyalist katliamlara ülkelerimizin katılmasını önlemek üzere hazırlıklı olmaya çağırıyoruz. 

NATO Ege'den defol! Ege'nin bir NATO füze rampasına dönüştürülmesine hayır! 

Emperyalist AB'nin ikiyüzlülüğüne hayır!

Emperyalist savaşa hayır!

Yunanistan Komünist Partisi

Komünist Parti