Kadıköy kazandı: Kuşdili Çayırı AVM olmayacak

İstanbul Kadıköy’deki tarihi Kuşdili Çayırı’na AVM ve otopark yapılmasını öngören plan, İstanbul 1. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Kadıköy’de bulunan tarihi Kuşdili Çayırı’na Alışveriş Merkezi (AVM) ve otopark yapılmasını öngören projesi, İstanbul 1. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Kadıköy Belediyesi’nin bire bin ölçekli Nazım İmar Planı ve bire beş bin ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planlarının iptalini yargıya taşımış, Kuşdili Çayırı’nda yapılaşmayı öngören planların iptalini talep etmişti.

İstanbul 1. İdare Mahkemesi, İBB’nin hazırladığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2013’te onaylanan imar planlarını oy birliğiyle iptal etti. Kararda, imar planlarının şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına ve hukuka uygun olmadığı sonucuna ulaşıldığının yanı sıra, Kuşdili Çayırı’nın çayır özelliği koşullarında yeşil alan olarak kullanılması gerektiğinin altı çizildi.