İhaleler sürüyor: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 50 milyon liraya arsa satıyor

Koronavirüs salgınına rağmen ihaleler devam ediyor. Kanal İstanbul için yapılan ilk ihalenin ardından Balıkesir'de de belediye 10 Nisan'da taşınmazları için ihale açıyor.

soL - Kadir Sev

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Karesi-Paşaalanı Mahallesindeki 26,724 m² yüzölçümlü arsasını 47 milyon 500 bin lira tahmini bedelle satışa çıkardı. İhale 2886 sayılı Yasa uyarınca ve kapalı zarf yöntemiyle, 10 Nisan günü yapılacak.

İlanda, ihale sonucu oluşan bedelin yüzde 60’ının peşin, kalanının vade farkı uygulanmaksızın birer ay vadelerle 10 eşit taksitte ödenebileceği belirtiliyor.

Salgın, kriz ortamı ve yol açtığı belirsizlikler kamu ihalelerini nedense hiç etkilemiyor.

Kanal İstanbul, Kuzey Marmara Otoyolu gibi projeler de bugünlere rastlatıldı.

Oysa ihaleler en uygun bedelin sağlanabilmesi amacıyla yapılır. Kamu alım ve satışlarını kurala bağlayan yasa ve yönetmeliklerde, kesin zorunluluk olmadıkça, işin özelliğine göre en uygun bedelin oluşabileceği dönemlerde yapılması öngörülür. Üstelik böyle bir kuralın yasada olup olmamasının bir önemi de yoktur: Bunun görülebilmesi için kamu adına yetki kullananların kamu çıkarını gözeten bir anlayışa sahip olması yeterlidir.

Kamu alım ve satışları için şu günlerden daha kötü bir dönem olamaz. Krizin atlatılması için milyarlarca lira para basılacağı açıktır ve bu zorunluluk, genel kabul görmektedir. Yüksek oranlı enflasyonla karşılaşılması kaçınılmazdır. Belirsizliklerle dolu bir ortamda, üstelik bedelinin yüzde 60’ının peşin, kalanının ise vade farkı bile öngörülmeksizin 10 taksitte ödenmesinin öngörülerek kamu taşınmazı satılmasının tutarlı bir açıklaması olamaz.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bunu büyük bir olasılıkla, parasal nedenler öne sürerek savunacaktır. Ancak bu savunmanın geçerliği kalmamıştır. Dün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla, belediyelerin borç kesintileri Temmuz ayına değin ertelenmiştir.

Belediye borçlarının ertelenmiş olması, parasal gerekçelerin en azından 3 ay boyunca ötelenmesi anlamına gelmektedir. Böyle bir durumda Belediyelere düşen görev; yeni ihale açmamaları ve daha önceki ihaleleri de ertelemek olmalıdır.