'Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi'ne yasalara aykırı yetkiler

Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi yönetmeliği, yasalara aykırı olarak genişletildi.
Kadir Sev
Perşembe, 22 Ağustos 2019 12:10

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan “Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi” Yönetmeliği ile 1990 yılında yürürlüğe giren yönetmelik değiştirildi. Görev ve yetkileri yasalara aykırı olarak genişletildi.

Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesine, kurum sınavlarını yapmak; başvuranlardan alınacak paraları tahsil etmek; sınav giderlerini karşılamak gibi görevler veriliyor.

Sınav yapma yetkisinin Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesine verilebilmesinin yasal dayanağı olamaz. Bir kamu işletmesine Yasada açıkça izin verilmediği durumlar dışında Yönetmeliklerle para (gelir) toplama yetkisi de verilemez.

Sınavlarda görev alacak personele, Temmuz-Aralık/2019 tarihleri arasında günlük 80 lirayı aşan tutarda sınav ücreti ödenmesi öngörülüyor. Kamu personeline ödenecek aylık/ödenek gibi ücretlere ilişkin kuralların ve tutarlarının yasalarla belirlenmesi gerekir.

TANITIM VE REKLAM GİDERLERİNDE BÜYÜK ARTIŞ

1990 tarihli yönetmelikte; “işletmece satışı yapılan eserlerin tanıtılması ve daha geniş kitlelere ulaştırılması için, bir önceki yıla ait bilançodaki karın %20’sine kadar olan miktarı tanıtım ve reklam işlerine harcanabilir” deniliyordu.

Yeni yönetmelikte bu konuyu ilgilendiren iki önemli değişiklik yapıldı: 

Eski yönetmelikte yalnızca “eserlerin tanıtılması” ndan söz ediliyorken yenisinde “eser ve hizmetlerin” denilerek kapsam genişletildi.

İkinci değişiklikle ise eski yönetmelikteki %20 oranı dört kat artırılarak %80’e yükseltildi. Yeni düzenlemeye göre Döner sermaye İşletmesi karının beşte dördü reklam ve tanıtım gideri olarak harcanabilecek.

DİNİ YAYINLAR DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNE SERMAYE DAYANMIYOR

Döner Sermaye İşletmesine 2003 yılında 12 milyon lira sermaye verilmiş; 2007 yılında 15 milyon; 2010 yılında 20 milyon; 2015 yılında 40 milyon liraya yükseltilmişti. İşletmenin sermayesi son olarak 26 Temmuz günü yayımlanan CB kararnamesiyle iki kat artırılarak 80 milyon liraya yükseltilmişti.