Cumhurbaşkanlığı’ndan ‘veto’ açıklaması

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı İletişim Başkanlığı, 15 termik santrale filtre takılmasını 2,5 yıl erteleyen düzenlemenin veto edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.
Pazartesi, 02 Aralık 2019 20:17

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı İletişim Başkanlığı, TBMM Genel Kurulu’nun 21 Kasım’da kabul ettiği torba yasada yer alan ve termik santrallerin bacalarına filtre takma zorunluluğunu 2,5 yıl erteleyen düzenlemenin veto edilmesiyle yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada sözkonusu kanun maddesinde EÜAŞ'a bağlı işletmelere, özelleştirilen kamu üretim şirketlerine ait üretim tesislerine ve gelecekte özelleştirilecek olan tesislere, çevre mevzuatına uyum kapsamında gerçekleştirecekleri yatırımlar ile çevre mevzuatı açısından gerekli izinleri tamamlamaları amacıyla 31 Aralık 2019 tarihine kadar tanınan sürenin nihayetinde 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatılmasının öngörüldüğü belirtildi.

“Enerji sektörünün ülkemizin hedefleri ve gelişimi için hayati önem arz ettiği” ifadesine yer verilen açıklamada “elektrik üretim tesislerinin varlığının korunmasının ve desteklenmesinin devletin temel politikalarından biri olması gerektiği şüphesizdir” denildi. 2013 yılından 2019 yılı sonuna kadar çevre mevzuatının gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmeyen şirketlere yaklaşık 7 yıl süre tanındığı belirtilen açıklamada “Verilen sürenin, yatırımcı şirketler bakımından hem finansal, hem teknik gereklilikleri karşılama konusunda yeterli olduğu açıktır” denildi.

Açıklamada “Evvelce elektrik üretim şirketlerine tanınan ve esasen yeni mevzuata uyum sağlama ihtiyacından kaynaklanan yaklaşık 7 yıllık geçiş süresi, uyum için yeterli olmasına rağmen, incelenen kanunla bu sürenin nihayetinde 2,5 yıl kadar daha uzatılması devletin insan sağlığı ve çevreyi koruma ödevi ile bağdaşmayacaktır” denildi.

Açıklamada yayımlanması bu gerekçelerle uygun görülmeyen 7193 sayılı 'Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 50’nci maddesinin TBMM'ce bir kez daha görüşülmesi için, Anayasa'nın 89 ve 104'üncü maddeleri uyarınca geri gönderildiği belirtildi.