'Asıl beka sorunu Türkiye Varlık Fonu'ndaki yeni düzenlemelerdir'

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Varlık Fonu’nda yer alan kurumların satışının önünün açıldığı düzenlemeyi meclis gündemine taşıdı.
soL - Haber Merkezi
Cuma, 22 Mart 2019 15:45

Yönetim kurulu başkanlığını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, başkan yardımcılığını damadı Berat Albayrak'ın yaptığı Türkiye Varlık Fonu A.Ş’de yer alan kamu kurumlarının satışının önünün açıldığı iddiası Meclis gündemine taşındı.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Varlık Fonu’nu sordu.

Karasu önergesinde, "Resmi Gazete'nin 12 Mart tarihli sayısında yer alan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tebliğiyle, Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde değişiklik yapılmıştır. Tebliğin 17. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi de, 'Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, ipotek finansmanı kuruluşları ve Türkiye Varlık Fonu tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları için bu fıkrada yer alan sınırlamalar uygulanmaz. Ancak bu bent kapsamında tek bir varlığa yapılan yatırım, fon toplam değerinin yüzde 35'ini aşamaz' olarak değiştirilerek Varlık Fonu’nda yer alan kurum/kuruluşların satışının önü açılmıştır" ifadelerini kullandı.

'VARLIK FONUNDAKİ KURULUŞLARININ SATIŞININ ÖNÜNÜN AÇILMASI BEKA SORUNUNA YOL AÇAR MI?' 

Karasu, Oktay’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

  • "Kurucu ve/veya yönetici tarafından katılma paylarının fon adına alım satımı esastır. Kurucu ve/veya yönetici, fonun katılma payı sayısının yüzde 20'sini aşmayacak şekilde katılma paylarını kendi portföyüne dahil edebilir. Ancak katılma paylarının satışına başlanmadan önce kurucu tarafından fona avans olarak tahsis edilen tutar karşılığında alınan katılma payları fonun kuruluşundan itibaren bir yıl süre ile bu oranın hesaplanmasında dikkate alınmaz" maddesi, "Kurucu ve/veya yönetici tarafından katılma paylarının fon adına alım satımı esastır. Kurucu, fonun katılma paylarını kendi portföyüne dahil edebilir ve katılma paylarının satışına başlanmadan önce kurucu ve/veya yönetici tarafından fona avans tahsis edilebilir" şeklinde değiştirilmesi hangi gerekçelerle yapılmıştır?
  • Daha önce Varlık Fonu’nda devredilen THY, TCDD, ASELSAN, BOTAŞ, Borsa İstanbul, ÇAYKUR, Halkbank, Ziraat Bankası, PTT ve  Maden İşletmeleri’nin satışı gündemde midir?
  • Varlık Fonu’nda bulunan; ulaşım, iletişim ve haberleşme, bankacılık ve finans sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarının satılmasının ülkede bir beka sorununa yol açacağını düşünüyor musunuz?