Türkiye Komünist Gençliği'nden ODTÜ'de emperyalizm karşıtı eylem

Türkiye Komünist Gençliği, ODTÜ'de emperyalizm ve NATO karşıtı bir eylem gerçekleştirdi. Eylem sırasında yapılan açıklamada, 'Ülkemiz 66 yıldır NATO denen emperyalist terör örgütünün bir parçasıdır ve bu 66 yıllık NATO üyeliğinin Türk halkına faturası son derece ağır olmuştur... Amerikan askerlerinin Dolmabahçe’den denize dökülüşünün 50., Komer’in ODTÜ’den kovuluşunun 49. yılında, tüm…

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Gençliği'nin çağrısıyla ODTÜ'de emperyalizm ve NATO karşıtı eylem düzenlendi.

Eylemde, ABD askerlerinin Dolmabahçe'de denize dökülüşünün 50. yılında gençlik, emperyalizme karşı samimi bir mücadele vermeye çağrıldı.

Yürüyüş esnasında "Gerici, faşist, halk düşmanı AKP" ve "Emekçiler, gençler, yurtseverler saflara" sloganları atıldı.

TKG tarafından düzenlenen basın açıklamasında, "Türkiye'yi emperyalizmin kıskacından ancak komünistler kurtarabilir. Türkiye, ancak sosyalist bir cumhuriyet olursa gerçekten bağımsız bir ülke olabilir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan açıklamada, "Komünistler, hür, ferah ve ümitli bir alem kurmaya, Sosyalist Türkiye'yi kurmaya çağırıyor" denildi.

Türkiye Komünist Gençliği adına eylemde yapılan açıklamadan bir bölüm şöyle:
Türkiye Komünist Gençliği’nin çağrısı sizedir:

Ülkemiz 66 yıldır NATO denen emperyalist terör örgütünün bir parçasıdır ve bu 66 yıllık NATO üyeliğinin Türk halkına faturası son derece ağır olmuştur. 

Avrupa’nın pek çok ülkesinde sermayedarlar, yükselen işçi sınıfı hareketini  ve sözde “komünizm tehdidi” savuşturmak için çareyi NATO’da, yani emperyalist dünyanın en büyük gücü ABD’nin korumasına girmekte bulmuştur. Bu coğrafyanın sömürücüleri de aynı şeyi yapmıştır. Sonuç olarak, NATO’ya bağlı kontrgerilla örgütleriyle Türkiye’nin ABD yörüngesinde kalması sağlanmış, bunun için ülkemizin bütün egemenlik hakları ihlal edilmiş, sayısız katliam ve siyasi suikast tertiplenmiş, askeri darbeler yapılmıştır. Ülkemizin, kendi kendine yetebilen yerli bir savunma sanayisine sahip olmasına bizzat NATO ve emperyalist ülkeler izin vermemiştir. NATO sadece ordunun ve polisin değil, siyasi ve ekonomik yapının da batılı emperyalist güçler tarafından belirlenmesine neden olmuştur.

NATO Türkiye’nin egemenliğinin ve bütünlüğünün güvencesi değil, aksine onun en büyük düşmanıdır. ABD ile ülkemiz arasında yapılan utanç verici ikili anlaşmaların, imzalanan yüz kızartıcı ek protokollerin ise izahı yoktur.ü

Bugün bu anlaşmalara dokunmayan, İncirlik Üssü’ne derhal el koyamayan, NATO’dan çıkamayan hiçbir iktidar yurtsever, bağımsızlıkçı bir iktidar olamaz; Türkiye’nin, Türk halkının çıkarlarını savunamaz. Türkiye'nin sınır güvenliği ve egemenliği için ilk önce bu anlaşmalar tek taraflı olarak fes edilmeli; başta İncirlik üssü olmak üzere ülkemizdeki 100'ü aşkın NATO ve ABD üssüne el konulmalıdır.

Değerli arkadaşlar,

Seçilir seçilmez Washington’u ziyaret edip Beyaz Saray’a yüz sürmeyi gelenek haline getirmiş siyasetçiler bugünlerde anti-emperyalist mücadeleden, İkinci Kurtuluş Savaşı’ndan, ABD’ye güven olmayacağından bahsediyorlar. Onlar nutuk atıyorlar; müttefiklerine bazen küsüyorlar, bazen zeytin dalı uzatıyorlar.  Ama kendileri de müttefikleri de aynı sömürü çarkının dişlileri, aynı emperyalist sistemin parçalarıdır. Hepsinin ortak derdi bu kokuşmuş düzenin sürdürülmesidir...

49 yıl önce burada, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde, Vietnam kasabı olarak bilinen Komer’in arabası ülkemizin aydınlık yüzlü, yurtsever, devrimci öğrencileri tarafından ateşe verildi. 49 yıl onca burada o arabayı ateşe verenler, gerçekten bağımsız bir ülkenin ancak sosyalizm ile mümkün olduğuna inandıkları için, düşlerini bir stadyumun tribününe kazıdılar, Devrim yazdılar. O güzelim öğrenciler, kendilerine sömürge valisi gibi davranmaya çalışanlara “bize bu okulda İngilizce üç kelime öğrettiler: Yankee go home!” dediler. 50 yıl önce, Dolmabahçe açıklarına demirleyen 6. Filo’nun askerleri, gönül eğlendirelim derken, İstanbul’da üniversite gençliği tarafından denize döküldü.

Bütün bunlar olurken, dönemin sağcıları, işbirlikçileri, ellerinde çivili sopalarla 6. Filo’yu protesto eden insanlarımıza saldırdılar. Bütün bunlar olurken, gazete manşetlerinde “kızıllara kan kusturacağız” diyenler, 6. Filo’yu secde belleyip namaz kıldılar. Bunların önemli bir kısmı siyasi macerasına bugünkü siyasal iktidarın içinde devam ediyor.

Geçmişin NATO’cu yobazları, Avrupa Birlikçi tüccarları şimdi hiç utanmadan anti-emperyalizm türküsü söylemeye çalışıyorlar. Bir yandan emperyalist ülkelerle pazarlık yapıyorlar, onları “müttefik” olarak ülkemizde ağırlıyorlar; bir yandan da emperyalistlerin ülkemiz üzerindeki emellerine karşı çıkmıyorlar; onların kurumlarına dokunmuyorlar. Ve bunun adına II. Kurtuluş Savaşı diyorlar; sınırı ötesi operasyona destek istiyorlar.  

Bu riyakârlığı yapabiliyorlar çünkü enselerinde hakiki anti-emperyalistlerin, hakiki yurtseverlerin nefesini bir süredir hissetmiyorlar.

Amerikan askerlerinin Dolmabahçe’den denize dökülüşünün 50., Komer’in ODTÜ’den kovuluşunun 49. yılında, tüm arkadaşlarımızı, gençliği emperyalizme karşı samimi bir mücadele vermek için çağırıyoruz.

TKG’nin çağrısız sizleredir:

TÜRKİYE’Yİ EMPERYALİZMİN KISKACINDAN ANCAK KOMÜNİSTLER KURTARABİLİR. TÜRKİYE ANCAK SOSYALİST BİR CUMHURİYET OLURSA GERÇEKTEN BAĞIMSIZ BİR ÜLKE OLABİLİR.

TUTARLI BİR ANTİ-EMPERYALİST MÜCADELE YÜRÜTEBİLMEK İÇİN, SERMAYEDARLARIN, PARABABALARININ DÜZENİNE KARŞI ÇIKMAYA ÇAĞIRIYORUZ. KURŞUN ERİTMEĞE ÇAĞIRIYORUZ.

KOMÜNİSTLER BU KORSAN GEMİSİNİ BATIRMAYA ÇAĞIRIYOR.

KOMÜNİSTLER HÜR, FERAH VE ÜMİTLİ BİR ALEM KURMAYA, SOSYALİST TÜRKİYE’Yİ KURMAYA ÇAĞIRIYOR.

YAŞASIN 6. FİLO’YU DENİZE DÖKEN, ODTÜ’YÜ VE MEMLEKETİMİZİN DÖRT BİR TARAFINI  KİBİRLİ EMPERYALİSTLERE DAR EDEN DEVRİMCİ GENÇLER, YURTSEVER ÖĞRENCİLER! 

YAŞASIN SOSYALİST TÜRKİYE!