Helal Akreditasyon Kurumu resmen yürürlüğe girdi!

Piyasacılık ile dincilik yine yan yana ilerliyor... AKP'nin "helal gıda" pazarında 2 trilyonluk potansiyeli görünce kurmaya karar verdiği Helal Akreditasyon Kurumu resmileşti. Helal Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Cumartesi, 18 Kasım 2017 10:15

Piyasacılık ile dincilik yine yan yana ilerliyor... AKP'nin "helal gıda" pazarında 2 trilyonluk potansiyeli görünce kurmaya karar verdiği Helal Akreditasyon Kurumu resmileşti. Helal Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye'nin dünyadaki helal ürün pazarından pay alması için oluşturulacak Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), Türkiye ve yurt dışında helal uygunluk değerlendirmesi yapan kuruluşların akredite edilmesini sağlayacak. Kanuna göre, helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, bu kuruluşların ulusal ve uluslarası standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve düzenledikleri belgelerin ulusal ve uluslarası alanda kabul edilmesini sağlamak amacıyla Helal Akreditasyon Kurumu kurulacak. Kurum, idari ve mali özerkliğe sahip olacak. Kurum, Türkiye ve yurt dışında helal uygunluk değerlendirmesi yapan kuruluşlara helal akreditasyon hizmeti sunmak, helal akreditasyonla ilgili kıstas ve tedbirleri belirleyerek, uygulamakla görevli olacak. 

EKONOMİ BAKANLIĞINA BAĞLI OLACAK

HAK, Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu ve Genel Sekreterlik olmak üzere üç organdan oluşacak. Yönetim kurulu, başkan ve dört üye olmak üzere Ekonomi Bakanı'nın teklifi üzerine Başbakan tarafından atanan toplam 5 üyeden oluşacak. Yönetim Kurulu üyeleri, iki üye kamu kurum ve kuruluşlarından, iki üye de özel sektörden olmak üzere Danışma Kurulu üyeleri arasından atanacak. Başkan, Danışma Kurulu üyesi olup olmadığına bakılmadan, kamu görevlileri veya uhdesinde herhangi bir kamu görevi bulunmayanlar arasından atanabilecek.

Danışma Kurulu'nda ilgili bakanlıklar ve sivil toplum örgütleri yer alacak. HAK'ın yurt dışında akreditasyon hizmeti vermesi için yurt dışı ofisler de açılacak. Yurt dışı ofisler, Ekonomi Bakanı'nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla kurulacak.