Bilimin 'mantıksız' ve 'zararlı' dediği homeopatiyi AKP hastanelere soktu!

İlkel topluluklarda rastlanan "temas büyüsü"nün tipik b ir örneği olan ve "benzer benzeri tedavi eder" mantığına dayanan "alternatif tıp" uygulaması olan homeopati, bilimsel bakış açısına göre mantıksız ve zararlı... Ancak AKP, bilim dışı bu uygulamayı hastanelere soktu.

İlker Belek

Homeopati 1796’da Hahnemann tarafından geliştirilen ve “benzer benzeri tedavi eder” mantığına dayanan bir uygulama... Hastalığı, hastalığa neden olduğu düşünülen etkenin defalarca sulandırılmak suretiyle elde edilen çok küçük miktarıyla tedavi etme yaklaşımı.

Bu haliyle, ilkel topluluklarda rastlanan "temas büyüsünün" tipik bir örneği.

Tamamen akla aykırı.

Ama bizde AKP 2014’de yayımladığı bir yönetmelikle, diğer 14 uygulamayla birlikte homeopatiyi de tıp alanına soktu. Bunlarla ilgili eğitim ve uygulama merkezleri açtı. Özel sektörün işe girmesine izin verdi. En son Bursa Valisi büyük bir onurla kentlerinde özel bir “alternatif tıp” hastanesi kurulacağını açıkladı.

HOMEOPATİ PİYASASI

Her şeyde olduğu gibi bu konuda da büyük bir piyasa mevcut. Kapitalizmin dünyasında her şey parayla ve para edebilecek her şeye kapitalist piyasada yer var.

Homeopatinin Avrupa’daki piyasası yıllık 1 milyar avronun üzerinde. Her yıl yüzde 6 büyüyor ve reçetesiz satılan tıbbi ürünlerin yüzde 7’sini oluşturuyor. ABD’deki piyasası ise 3 milyar dolardan fazla. Avrupa’da homeopatik ürünlerin üretim ve satışında 10 binden fazla kişi çalışıyor. Tepedeki beş şirket sektörün yüzde 70’ini elinde tutuyor. Özellikle Almanya, İspanya, İtalya ve Fransa’da tekelleşme belirgin.

Pek çok Avrupa ülkesinde bu ürünler sigorta sistemlerinin ödeme kapsamında bile yer alıyor.

Avrupa ölçeğinde yapılan bir araştırma son 12 ay içinde homeopatik ürün kullanım oranının yüzde 1 ile (İngiltere, Danimarka, İrlanda) yüzde 11-13 (Almanya, Fransa, Avusturya) arasında değiştiğini gösteriyor. Sektör son yıllarda özellikle Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, İrlanda ve Slovakya’da hızlı şekilde gelişiyor.

İSVEÇ, İNGİLTERE, MACARİSTAN, AVUSTURYA AKADEMİLERİ UYARIYOR

Konu uzun zamandır Avrupa ülkelerinin bilim akademilerinin gündeminde önemli yer tutuyor.

Örneğin İsveç Kraliyet Akademisi etkinlikleri hiçbir şekilde kanıtlanmamış olan bu ürünlerin tedavi amacıyla kullanılmasının sakıncalarına dikkat çekiyor ve “tıbbi ürün” olarak etiketlenmelerine de karşı çıkıyor. Ayrıca tıbbi amaçla kullanılmalarından önce (eğer böyle bir niyet varsa) “normal ilaç”larla aynı katı standart bilimsel araştırma ve geliştirme sürecine tabi tutulmaları gerektiğini de ekliyor. Oysa durum hiç böyle değil.

İsveç Akademisi’nin bu görüşü Macaristan Bilimler Akademisi tarafından da paylaşılıyor. İngiltere Kraliyet Topluluğu’nun İngiliz parlamentosuna sunduğu özel raporda da aynı uyarılar var.

Avusturya Ulusal Bilim ve Tıbbi Araştırma Konseyi 2015 yılındaki çok kapsamlı analizi sonrasında (68 farklı hastalık için homeopatiyi değerlendiren 57 gözden geçirme makalesi analiz edilmiş), homeopatinin etkili olduğuna ilişkin hiçbir güvenilir kanıt bulunmadığını ve hastalıkların tedavisi amacıyla kesinlikle kullanılmaması gerektiğini, aksi taktirde ortaya önemli ciddi, uzun süreli sağlık sorunlarının çıkabileceğini belirtiyor.

AVRUPA BİLİM AKADEMİLERİ DANIŞMA KURULU RAPORU

Avrupa Bilim Akademileri Danışma Kurulu (EASAC) 21 Eylül 2017’de yayımladığı homeopatiye özel kapsamlı bir raporun sonucunda “mantıksız” kelimesini kullandı ve bütün kamuoyunu zararları konusunda uyardı.

EASAC, AB üye devletlerinin ulusal bilim akademilerini temsil eden 29 bilim insanından oluşan bir yapı.

Raporda öne çıkan temel noktalar şöyle:

  • Homeopati ürünlerinin denendiği 110 kontrollü araştırma homeopatinin plaseboyla hiçbir farkının olmadığını kanıtlıyor. Homeopatiyle ilgili araştırmaları birleştiren 5 büyük meta analiz araştırması da aynı şeyi söylüyor.
  • Hastaların homeopatinin tedavi edici etkisine dair olumlu değerlendirmeleri işte bu plasebo etkiye ve belki de zaman içinde hastalığın içine girdiği iyileşme sürecine bağlı.
  • Danışma Kurulu ayrıca uyarıyor: Homeopatik ürünlerin kullanılması esas tedavinin geciktirilmesine yol açabilir ve ciddi yan etkilere neden olabilir. Öyle ki, 2017’de ABD’de uygun şekilde seyreltilmemiş homeopatik diş ürünleri bebeklerde yüzlerce zehirlenmeye ve 10 ölüme yol açmış bulunuyor.
  • Homeopatinin plaseboya göre üstünlüğünü “kanıtlayan” araştırmaların metodolojik sorunları var ve bunları bu nedenle bilimsel sınıfına dahil etmek kesinlikle olanaksız.

Kaynak

http://www.easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/EASAC_Homepathy_statement_web_final.pdf

https://arstechnica.com/science/2017/09/eu-scientists-trash-hom