TKP'den Boyun Eğmeyenlere çağrı

Türkiye Komünist Partisi tarafından boyun eğmeyenlere bir çağrı yayınlandı. Çağrıda, halkın siyasete katılımının gerektiği ve iktidar seçeneğinin yaratılması vurguları öne çıkıyor.

Türkiye Komünist Partisi tarafından yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

BOYUN EĞMEYENLERE ÇAĞRIMIZDIR

1 Temmuz 2013
Bir ayı aşan süredir, Türkiye "boyun eğmeyen" halkın diktatöre karşı mücadelesine tanıklık ediyor. Milyonlarca kişi gaza, TOMA'lara, polis şiddetine, tehdide, yalana ve şantaja yüreğiyle, aklıyla karşı koyuyor.

"Hükümet İstifa", bütün bu sürecin en yaygın, kabullenilen sloganıydı. Hükümetten istifa etmesini istemek, bunu talep etmek, siyasi bir davranıştır. Halkımız onbir yıldır sürmekte olan AKP iktidarının kesinlikle sonlanmasını istemektedir.

İşte bu nedenle "boyun eğmeyen" halkın siyasete el atması zorunludur. Siyaseti küçümseyerek, siyasetten uzak durarak bu ülkenin kaderini değiştiremeyiz.

Bugün Türkiye'de egemen olan siyaset anlayışının kirli, halktan uzak olduğu bir gerçektir. Tam da bu nedenle halk, farklı bir anlayışla siyaset yapmalı, siyasetten korkmamalıdır.

Farklı bir anlayışla siyaset mümkündür.

Halk hareketi gücünü kitleselliği, içindeki çeşitliliği bir arada tutabilmesinden ve herkesin birleştiği bir hedefe sahip olmasından almaktadır. Tayyip Erdoğan ve hükümet karşıtlığı bu hareketin tutkalıdır.

Çeşitli nedenlerle hükümete tepki duyan milyonlarca kişinin sokağa döküldüğü bir sürece, o tepkilerle ortaklaşan bir siyasi partinin nasıl yaklaşacağı bellidir:
Halkın tepkisine sahip çıkmak, bu tepkiyi anlamaya çalışmak, bu tepkiyi ve arkasındaki nedenleri önemsemek.

Halkın tepki gösterdiği hükümetin arkasındaki güçleri, bu hükümetin onbir yıl boyunca iş başında kalmasını sağlayan faktörleri ortaya çıkarmak.
Bir iktidar seçeneğinin yaratılması için çaba harcamak.

Türkiye Komünist Partisi tam da bunu yapmakta, başından beri bütün olanaklarıyla içinde olduğu halk hareketinin genel karakteriyle uyumlu bir çıkış yolunu örmeye çalışmaktadır.

Halkımız dinselleştirmeye karşıdır. TKP toplumsal yaşamın ve siyasetin din kurallarıyla düzenlenmeyeceği ama insanların inanç ve ibadet özgürlüğünün korunduğu bir düzeni hedeflemektedir.

Halkımız, çevrenin, kent kültürünün, kamusal yaşam alanlarının yağmalanmasına, yok edilmesine, piyasa çıkarlarına kurban edilmesine karşıdır. Türkiye Komünist Partisi sermaye egemenliğine son vermek için mücadele eden, kamucu, toplumcu bir partidir.

Halkımız, bu hükümeti istememektedir. TKP, bu hükümetten kurtulmak için halkın meşru gösteriler düzenlemesi, miting ve eylemler yapması kadar örgütlenmesinin de önemli olduğunu düşünmektedir. Bu hükümetten "yerine kim gelirse gelsin" diyerek kurtulunamaz. TKP, halkın kendi iktidar seçeneğini yaratması için siyasete katılımının gerektiğini de düşünmektedir.

Bu doğrultuda,

1. "Hükümet İstifa" sloganı yaygınlaştırılmalı, milyonlarca kişinin arkasında durduğu bir toplumsal talep haline getirilmelidir.

2. İnsanları inanmadıkları partilere oy vermeye zorlayan ve geniş bir kesimin iradesinin meclise yansımasını engelleyen "seçim barajı" tamamen kaldırılmalıdır.

3. Siyasi partilere yapılan "hazine yardımı" uygulaması seçimlere katılan bütün partilere eşit olarak dağıtılmalıdır.

4. Bütün mahallelerde seçmen kütüklerinde yapılan usülsüzlükleri saptamak ve engellemek için komiteleşmeye gidilmelidir. Bu komiteler, seçim günü oy kullanma ve sayım işlemlerinin güvenliği için de sorumluluk üstlenmelidir.

5. Seçim güvenliğini sağlamak, hükümet partisi lehine hile yapılmasını engellemek için bir merkez kurulmalıdır. Bu merkez seçim sürecinin yasal, teknik ve siyasi bütün yönleriyle ilgilenmelidir.

Türkiye Komünist Partisi

Genel Merkez

(soL - Haber Merkezi)