"Gençlik işçi sınıfıyla buluşuyor"

Emek Gençliği'nden Gizem Örnek, TEKEL direnişiyle birlikte bir şeylerin mücadeleyle kazanılabileceğini gören gençliğin üzerindeki perdeyi yırtacağını ve yeni gelecek kuşağın halkla, işçi sınıfıyla güçlü bağları olacağını söylüyor.
Pazartesi, 12 Nisan 2010 10:50

soL olarak devrimci mücadelenin en önemli ayaklarından birisini oluşturan gençlik mücadelesini, bizzat gençlik örgütlerine sorduk. Üç gün boyunca Emek Gençliği, Gençlik Muhalefeti ve TKP'li Öğrenciler'den temsilcilerle gençliğin durumunu, mücadelesini konuşacağız.

TEKEL direnişinden 68 ve 78 kuşağına, 12 Eylül darbesinden bugün niye gençliğin halka mal olmuş önderleri olmadığına dek pek çok meseleyi konuştuğumuz söyleşilerimizin ilkinde bugün Emek Gençliği'nden Gizem Örnek var. Örnek, bir yandan Emek Gençliği'nin mücadele pratiğinin nasıl şekillendiğini anlatırken, bir yandan da bugünkü genç kuşağın durumuna ve yükselen mücadele içerisinde nasıl bir yeni devrimci kuşağın doğacağına dair saptamalarda bulunuyor.

(soL - Haber Merkezi)