AKP'nin yayın yasağı kararı da yalan çıktı!

Reyhanlı saldırısı sonrası AKP bir mahkemeye karar aldırarak yayın yasağı getirdiğini ilan ederken, atılan bu adımın da yalan olduğu ortaya çıktı. Konuya ilişkin görüşlerini aldığımız Avukat Özgür Murat Büyük, "Mahkemenin böyle bir yetkisi yok" dedi.

Reyhanlı'da yaşanan saldırının ardından AKP çareyi Reyhanlı için yayın yasağı getirmekte buldu.

Reyhanlı Sulh Ceza Mahkemesi'nin aldığı bu kararı soL'a değerlendiren Avukat Özgür Murat Büyük, "Mahkeme genel bir karar alarak 'bu konuda haber ve yayın yapılamaz' şeklinde bir karar alamaz" diyerek kararın hukuk dışı olduğunu ifade etti.

Alınan bu kararın ve yasağın hiçbir yasal dayanağının bulunmadığına dikkat çeken Büyük, "Tüm basın-yayın kuruluşları, genel düzenlemelere uymak koşuluyla basın-yayın ve haber verme haklarını kullanarak yayınlarına devam etmelidir" dedi.

İşte Büyük'ün AKP'nin hukuksuz mahkeme kararına ilişkin önemli değerlendirmeleri:

Yayın yasağı kararında geçen Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 153. maddesi müdafinin (şüphelinin avukatının) soruşturma dosyasını inceleme yetkisi ile ilgili olup olayda uygulanma yeri yoktur. Savcılık yayın yasağı talebini esas olarak "soruşturmanın gizliliği" kuralına dayandırmaktadır. Bu kural zaten CMK'da vardır. Bunun için ayrı bir yayın yasağı kararı alınmasına gerek yoktur.

Savcılığın talebinde değindiği Kalem Hizmetleri Hizmetleri Yönetmeliği'nin 45. maddesi de CMK 153. maddenin tekrarından ibarettir. Bu maddede de yayın yasağı ile ilgili bir düzenleme yoktur.

Kararda geçen diğer maddelerin de yayın yasağı ile hiçbir ilgisi yoktur. Esasen kanunlarda Mahkemelere yayın yasağı kararı alma yetkisi verilmemiştir.,Yani Mahkeme genel bir karar alarak "bu konuda haber ve yayın yapılamaz" şeklinde bir karar alamaz. Çünkü Mahkemeler her türlü kararın dayanağını yasada göstermek zorundadırlar. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun "soruşturmanın gizliliği" ile ilgili maddeleri gereğince zaten soruşturmanın gizliliğini ihlal eden herkese soruşturma açılabilir. Ancak bu kural basın ve yayın kuruluşlarının olay ve soruşturma ile ilgili haber ve yayın hakkını engelleyemez. Soruşturmanın gizliliğine aykırı yayın yapanlar hakkında genel hükümlere göre Savcılıkların soruşturma açma hakkı bulunmaktadır. Bu her soruşturma için geçerli bir kuraldır.

Alınan bu karar, hükümetin yaşanan olaylar konusundaki sorumluluğunun üstünü kapatmak, gösterine tepkileri önlemek, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini önlemek, hükümete karşı gelişen toplumsal tepkilerin önüne geçmek amacıyla alınmıştır.

Bir savcı durup dururken böyle bir talep ile Mahkemeye başvurmaz. Hükümet, Adalet Bakanlığı yoluyla idari yönden Bakanlığa bağlı Savcılığı devreye sokarak bu kararı çıkarttırmıştır.

Alınan bu kararın ve yasağın hiç bir yasal dayanağı bulunmamaktadır. Tüm basın-yayın kuruluşları, genel düzenlemelere uymak koşuluyla basın-yayın ve haber verme haklarını kullanarak yayınlarına devam etmelidir.

(soL - Haber Merkezi)