Postkapital İstanbul’da

Daniel Garcia Andújar’ın “Postkapital.Arşiv 1989-2001” adlı sergisi, son 20 yılın toplumsal, politik, ekonomik ve kültürel değişikliklerini bir araya getiriyor. Sergi 21 Nisan’da açılıyor.

Daha çok kamusal alanda, özellike ırkçılık gibi toplumu etkileyen konu başlıklarında çalışmayı seven Daniel Garcia Andújar, Postkapital.Arşiv 1989-2001 projesiyle, bilginin yorumuna dayanan “şebekeleşmiş (networked) arşivler”e dikkat çekiyor. Internet ortamından derlenmiş 250 binden fazla metin, işitsel ve görsel dosyanın bir araya getirilmesinden oluşan bir multimedya enstalasyonu ve açık veri tabanı olan Postkapital.Arşiv, dünya genelinde son dönemde yaşanan toplumsal, politik, ekonomik ve kültürel değişiklikleri, 1989 Berlin Duvarı’nın yıkılışı ve 11 Eylül 2001 saldırıları gibi iki önemli tarihi olay ekseninde ele alıyor.

Andújar, Berlin Duvarı’nın yıkılmasının ardından yaşanan gelişmeleri, post-komünizm değil post-kapitalizm unsurları olarak değerlendiriyor. Andújar, kapitalist toplumların karşıtlığın yokluğunda ne ölçüde değiştiği ve 1989 sonrasındaki uluslararası politika ortamında başka hangi yeni duvarların örüldüğü sorusuyla bizi başbaşa bırakıyor.

Vakfın projeye ilişkin tanıtım yazısında Andújar'ın çalışması için "kapitalizmin zafer iddiaları ile Batı demokrasileri-eski Yugoslavya’daki çatışmaların, Irak’taki savaşın ya da daha yakın tarihte ABD’de finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmaların gösterdiği üzere, barışı, güveni ve istikrarı sağlayamamıştır. 'Postkapital', 21. yüzyılın karmaşık ve çelişkili olgularını, temsili yapı çerçevesinde ele almayı amaçlayan bir çalışmadır prelüdü Andujar tarafından 1989 ve 2001 olayları arasındaki zaman dilimi olarak gösterilen bir dönemin değerlendirilmesidir" sözleriyle tarif ediliyor.

Başak Şenova’nın küratörlüğünde düzenlecek sergiye Daniel Garcia Andújar, Başak Şenova, Özgür Uçkan, Oliver Ressler, Orton Akıncı ve Erhan Muratoğlu metin ve röportajlarından oluşan bir kitapçıkla birlikte, bir söyleşi serisi de eşlik edecek. Ayrıca, Andújar 22 Nisan Perşembe günü “Postkapital Arşiv’de gerçeklik algısı” üzerine bir konuşma da yapacak. Sergi Riva Vakfı’nın Opal Çağdaş Sanat Mekanı’nda 21 Nisan Çarşamba günü açılıyor.

http://www.rivavakfi.org/opal_balat.html