Çürüme edebiyatının anatomisi NHKM etkinliklerinde masaya yatırılacak

İzmir, İstanbul ve Adana Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinde Şubat ve Mart'ta düzenlenecek Edebiyat Günleri'nde "Çürüme edebiyatının anatomisi" tartışılacak. Yayınlanan bir manifesto eşliğinde düzenlenen etkinlikler dizisi, daha sonra Ankara ve Çanakkale'de de gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi

Nâzım Hikmet Kültür Merkezleri tarafından düzenlenen Edebiyat Günleri, "Çürüme edebiyatının anatomisi" başlığıyla Şubat ve Mart aylarında İzmir, İstanbul ve Adana'da gerçekleştirilecek. Türkiye'nin kültürel ve sanatsal yaşamının sermayenin ve gericiliğin ağır saldırısı altında kaldığı belirlemesinden hareketle düzenlenen etkinliklerde, bu kuşatma ve saldırıya karşı yanıtlar üretilecek, nasıl mücadele verileceği değerlendirilecek. 

İŞTE O MANİFESTO

Etkinlikler dizisi, konuya ilişkin bir manifestonun kamuoyuna duyurulmasıyla başlayacak.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi imzasıyla yayınlanan manifestonun tam metni şöyle:

Türkiye’nin kültürel ve sanatsal yaşamı, sermayenin ve gericiliğin yoğun kuşatması altında ülke tarihinin en ağır saldırısına maruz kalmakta, bütün ilerici ve aydınlanmacı birikimi budanarak her gün biraz daha çoraklığa itilmektedir.

Sinemadan müziğe piyasanın belirleyici kılındığı; 
her alanda ucuzluğun ve pespayeliğin pompalanarak hükmettiği; bütün kısıtlayıcılıklara göğüs gererek nitelikli üretim için çabalayan insanların seslerini duyurabilecekleri, buluşacakları kesimlerin ve araçların gün geçtikçe daraldığı; 
kamusal nitelikli sanat kurumlarının ortadan kaldırıldığı ve AVM’lere tıkıştırıldığı;
tarihsel ve kültürel mirasın haraç mezat yok edildiği; 
bilimin dışlanıp dinsel hurafeciliğin egemen olduğu koşullarda, kuşkusuz edebiyat da bu atmosferden payını almaktadır.

Ülkemiz edebiyatı denilince, bu alana solun, ilericiliğin vurduğu damgayı silmeye, bütün bu saldırıların gücü yetmediği, yetemeyeceği içindir ki, doğrudan sisteme ve AKP iktidarına bağlı kalemlerin, önlerinde bütün kapıların ardına kadar açılmasına karşın, geçici popülerlik dışında hiçbir kalıcı değer üretemeyecekleri görülmüştür.

Bu noktada, edebiyatın etki gücünü, toplumsal şekillenmeye nüfuzunu, sermaye sistemini ve gericiliği tahkim etmekte kullanmaya elverişli, yine geçici olmakla birlikte, özellikle genç kuşaklar üzerinde yıkıcı etkiler bırakmakta daha sinsi bir olgunun deşifrasyonu önem kazanmıştır.

Bu olgu, kuşkusuz ne yenidir ne de geleceğe sahiptir, ama bugünün sistem karşıtı politik bilincini köreltme ve kabuğuna çekilmeyle sonuçlanan bir sosyal tepki kanalı olma işleviyle gündemdedir.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nin bu ayki edebiyat etkinlikleri, ilk bakışta “sol ve muhalif” izlenimi veren, liberalizmden nihilizme bir bulamacın teşhirine ayrıldı.

Yenilgi güzellemelerinin sistemle uyumsuzluk; var olanı kabullenmenin itiraz; değiştirme iradesinden yoksunlaşmanın gerçekçilik; insana ve topluma yabancılaşmanın birey oluş; lümpenleşmenin halkla temas; vazgeçiş davetlerinin kendi yolunu seçme; yaldızlı kılıfların bir saf duruşu; akış yönünde sürüklenmenin aşkın bilinç; sınıf kavramından kopuşun vicdani duyarlılık olarak pazarlandığı bir illüzyonu kırma zamanıdır.

Edebiyat siyasettir, sosyolojidir, ideolojidir. Bu anlamda, söz konusu etkinlikler, bu alanlarda cereyan eden bir mücadelede, sosyalizmin ve ülkemizin tarihsel birikiminin bu düzen içi pespayeliğe yanıtıdır.

İLK ETKİNLİKLER İZMİR'DE

İlki 23-26 Şubat tarihleri arasında İzmir Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Çürüme edebiyatının anatomisi" konulu etkinlikler dizisinin programı şöyle:

İzmir NHKM'deki etkinliklerle ilgili gelişmeler http://izmir.nhkm.org.tr/curume-edebiyatinin-anatomisi/ internet sayfasından takip edilebilir. 

KADIKÖY NHKM PROGRAMI

- 9 Mart Perşembe, Saat 20:00, Ruhi Su Salonu 
Metin Tülü sunumu: Yeni Nesil Edebiyatçılar Ne Anlatıyor

- 11 Mart Cumartesi, Saat  16:00, Ruhi Su Salonu
Nevzat Evrim Önal sunumu: Edebiyatta Lümpenleşme

- 16 Mart Perşembe, Saat 20:00, Yılmaz Güney Salonu
Suphi Varım sunumu: Polisiye ve Fantastik: Neden Şimdi?

- 18 Mart Cumartesi, Saat 16:00, Ruhi Su Salonu
Taylan Kara sunumu: Yeni Dergicilik ve Yeni Edebiyatın Soy Kütüğü

ADANA NHKM PROGRAMI

- 25 Mart Cumartesi, Saat 14:00 
Nevzat Evrim Önal sunumu: Edebiyatta Distopya

- 25 Mart Cumartesi,  Saat 16:30  
Taylan Kara sunumu: Yeni Dergicilik ve Edebiyatın Soy Kütüğü

- 26 Mart Pazar, Saat 14:00  
Deniz Sözüak sunumu: Yeni Nesil Edebiyatçılar Ne Anlatıyor

- 26 Mart Pazar, Saat 16:30  
Suphi Varım sunumu: Polisiye ve Fantastik: Neden Şimdi?

ANKARA VE ÇANAKKALE'DE DE DÜZENLENECEK

"Çürüme edebiyatının anatomisi" başlıklı etkinlikler dizisinin Nisan ayında Ankara NHKM ve Çanakkale'de de gerçekleştirilmesi planlanıyor.