Kuşdili Çayırı için 20 Eylül'de eylem var

Kadıköy'deki Kuşdili Çayırı'nı korumak üzere meslek odaları, siyasi partiler ve gönüllülerin katılımıyla kurulan Kuşdili Platformu, "Ne AVM, ne Otopark, Kuşdili Çayırı yeşil alan olacak" sloganıyla eylem düzenliyor.

Meslek odaları, gönüllüler, siyasi partiler ve STK’lardan oluşan Kuşdili Platformu, 20 Eylül 2013 Cuma günü saat 18:30’da Kadıköy İskele Meydanı’nda toplanarak Kuşdili Çayırı’na yürüyüş düzenleyecek. Kuşdili Çayırı’nda (Eski Salı Pazarı) okunacak basın açıklamasının ardından, ‘Kent dertleşmesi’ yapılacak.

Platform tarafından açıklanan program ve etkinliğin amacı şu şekilde:

-Doğal SİT alanı olan tarihi Kuşdili Çayırı’nın AVM ve otopark (yer altı-yer üstü) şeklinde imara açılmak istenmesini,
-Kurbağalıdere’nin binlerce yılda oluşturduğu doğal yatağının İBB tarafından değiştirilmek üzere oluşunu protesto etmektir. Kuşdili Çayırı’nın İmara açılmaması amacıyla 2007’den beri mücadele yürüten Kuşdili Platformu, İBB’nin yeni aldığı meclis kararı dahil olmak üzere, Kuşdili Çayırı’nda yapılaşma isteğinden vazgeçilmediğini gözler önüne serecek.
Ayrıca, dere yataklarının belediyeler marifeti ile suni olarak değiştirildiğinde, yaşanılan felaketlere dikkat çekilecek.

Program:
18:30 Kadıköy İskele Meydanı'nda toplanma
19:00 Çarşı içinden Kuşdili Çayırı’na yürüyüş
20:00 Basın açıklaması, Kent dertleşmesi Kuşdili Platformu