Yurtsever Hukukçular ve İşçi Avukatlar Merkezi baronun genel kurulunda söz aldı

Tanıtım masalarının kurulduğu ve broşür dağıtımının yapıldığı Ankara Barosu 66. Olağan Genel Kurulu'nda Yurtsever Hukukçular ve İşçi Avukatlar Merkezi adına konuşmalar yapıldı.

Haber Merkezi

Yaklaşık 21 bin avukatın kayıtlı olduğu Ankara Barosu 66. Olağan Genel Kurulu, dün gerçekleştirilen seçimlerin ardından sona erdi. 

Yurtsever Hukukçular ve İşçi Avukatlar Merkezi, genel kurul boyunca çalışmalarını sürdürdü. Tanıtım masalarının kurulduğu ve broşür dağıtımının yapıldığı genel kurulda, Yurtsever Hukukçular ve İşçi Avukatlar Merkezi adına konuşmalar yapıldı.

'Hem iktidar hem sermaye hukuka müdahale ediyor'

Yurtsever Hukukçular adına yapılan konuşmada ülkedeki siyasi ve ekonomik koşulların hukuku ve avukatlık mesleğini etkilediğine değinilerek, iktidarın hareket alanını genişletmek amacıyla hukuka müdahale ettiği belirtildi.

Hukuka yönelen müdahalenin sadece iktidar eliyle gerçekleştiğinin vurgulandığı konuşmada "Kıdem tazminatı hakkının dahi tartışmaya açıldığı bugünlerde, emekçilerin haklarının uzlaşma masallarıyla arabuluculuk masalarında yitip gitmesine de göz yumuluyor. Tarafların eşit olmadığı bu masadan kârlı çıkanlar hep patronlar oluyor. Esnek ve güvencesiz çalışma koşullarının adım adım bütün mevzuata yedirildiği, hepimizin malumu. Hal böyleyken, hukuka yönelen saldırının bir diğer aktörünün sermaye olduğunu anlamak hiç de zor olmuyor" denilerek hukuka müdahalede başlığında sermayenin rolüne de değinildi.

Avukatlık mesleğinin sorunları ile avukatlara ve barolara iktidar eliyle gerçekleştirilen müdahalenin değerlendirilmesiyle devam eden konuşma, "Yapmamız gereken baskıya, şiddete ve sömürüye boyun eğmeyen hukukçuların bir araya gelmesini ve anlık reflekslerin ötesinde bir örgütlülük sergilemesini başarmaktır" denilerek mücadele ve örgütlenme çağrısıyla sona erdi.

'İşçi avukatlar olarak gereken mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz'

İşçi Avukatlar Merkezi adına yapılan konuşmada, 2015 yılında Türkiye Barolar Birliği tarafından çıkartılan ve Adalet Bakanlığı’nın yönetmeliğin iptali talepli davasının sonucunda 2018 yılında Danıştay tarafından iptal edilen “Bir Avukat Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan Avukatların Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in işçi avukatlara getirdiği kazanımlardan bahsedildi.

İşçi avukatların sorunlarının ele alındığı konuşma şu sözlerle noktalandı: 

"İşçi Avukatlar Merkezi, tüm işçi avukatların ekonomik-sosyal haklarını garanti altına alan Yönetmeliğin arkasında durmaya devam edecektir. İşçi avukatlar olarak Yönetmelik ile sağlanan hiçbir kazanımdan vazgeçmeyecek ve kazanımları daha da ileriye taşımak için gereken mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. İptal edilen Yönetmeliğin daha güçlü ve yaptırım gücünü haiz biçimde yeniden yürürlüğe girmesi için mücadele edeceğiz. Prensip belgesi, tavsiye kararı, vizyon belgesi, misyon sözü değil! Yasal düzenleme istiyoruz, yasal güvence istiyoruz, haklarımızı istiyoruz! Tüm işçi avukat arkadaşlarımızı kendi haklarına sahip çıkmaya ve mücadeleye çağırıyoruz."

Ankara Barosu’nun dün yapılan 66. Olağan Genel Kurulu’nda Demokratik Sol Avukatlar Grubu’nun adayı Erinç Sağkan en çok oyu alarak ikinci kez başkanlığa seçilmişti.