VİDEO | İşte TKP’nin Çözümü: Kadın

'Kadını aşağılayan ya da nesneleştiren, özgürlüklerini ve sosyal hayatlarını geleneksel veya dini dayatmalarla kısıtlayan her türlü ifade ve müdahale suç olacak.'

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi, çözüm belgelerini yayımlamaya devam ediyor.

TKP'nin açıkladığı son çözüm belgesi kadınlara ilişkin oldu.

İşte TKP'nin açıkladığı çözüm belgesi:

Şiddet, sömürü, işsizlik, güvencesizlik, ayrımcılık, baskı… Bu düzende kadınların yaşadığı sorunlardan yalnızca bir kaçı.

AKP’li yıllarda siyasal rejim ve toplumsal yapı dinselleştirildikçe kadına yönelik şiddet arttı, kadın cinayetleri ülkenin en önemli gündemlerinden biri haline geldi. Hukuk ve eğitim alanındaki gerici uygulamalar, siyasetten medyaya kadına yönelik ayrımcı söylemlerin kullanılması, “kadının yeri evidir, en önemli işi anneliktir” gibi çağdışı kabullerin sıkça dile getirilmesi kadının üzerindeki baskıyı artırdı. Buna bağlı olarak okuldan kopan, çocuk yaşta evliliklere ve anne olmaya zorlanan kız çocuklarının sayısı da arttı. Evde, işte, okulda kadınların yaşadıkları hak gaspları çeşitlenerek arttı. İş yerinde kreş hakkı, emzirme hakkı, doğum kontrol ürünlerine ve kürtaja erişim hakkı yasalarda varlığını korusa da fiilen bir hak olmaktan çıktı.

Buna işyerlerinde kadın emeğinin değersizleşmesi eşlik etti. Giderek derinleşen yoksulluk, kadınların güvencesiz, kuralsız çalışma rejimlerine razı olmalarını kolaylaştırdı, kadın emek gücü patronlar için kâr oranlarını artırmanın önemli bir aracı haline geldi. Çalışma süreleri uzadı, ücretler düştü ve işsizlik tehdidi özellikle kadın işçiler için adeta bir sopa olarak kullanılır hale geldi. 

Kısaca yirmi yıllık AKP iktidarında cumhuriyetin ve laikliğin tasfiyesi ile paralel yürüyen sürecin en çok etkileneni kadınlar oldu. Ancak kadınlar kendilerini hedef alan tüm bu politikalara ve dayatılan yaşam tarzına boyun eğmedi, pek çok başlıkta ülkenin siyasetini belirleyebilecek eylemlere imza atrılar. 

Cumhuriyet’in yüzüncü yılına yaklaşırken eşit, özgür, bağımsız ve laik bir ülkenin kuruluşunda kadınların en önemli toplumsal dinamiklerden biri olacağından emin olan Türkiye Komünist Partisi, ​​iktidara geldiğinde kadının kurtuluşu için işe şu adımları atmakla başlayacaktır:

 • Kadını aşağılayan ya da nesneleştiren, özgürlüklerini ve sosyal hayatlarını geleneksel veya dini dayatmalarla kısıtlayan her türlü ifade ve müdahale suç olacak, bu suçu işleyen kişiler hakkında kamu davası açılacaktır.
 • Kadına yönelik şiddet toplumsal suç sayılacak, mahkeme heyetlerinin erkekler lehine ayrımcılık ve iyi niyet okumaları yapması durumu da bu suç kapsamında değerlendirilecektir.
 • Şiddet gören kadınlar için Dayanışma Evleri açılacaktır. Dayanışma Evleri kadınların saklandığı değil, gerekirse hayatlarını yeniden kurmaları için tüm toplumun ve ilgili uzmanların desteğini aldıkları mekanlar olacaktır. Kadınlar, kendilerini hazır hissedene kadar bu evlerden ücretsiz olarak faydalanabileceklerdir. Toplumsal tecrit, şiddet görenlere değil şiddet uygulayanlara uygulanacaktır.
 • Aynı işi yapan tüm emekçiler aynı ücreti alacak, kadın emekçilerin daha düşük ücretlendirilmesi ayrımcılık suçlaması ile nefret suçu bağlamında değerlendirilerek, cezalandırılacaktır.
 • İşyerlerinde kreş açılması zorunluluğu, sadece kadın işçi sayısı kriterine göre değil, çalışan tüm emekçilerin ihtiyaç ve talepleri göz önüne alınarak belirlenecektir.
 • İşyerinde -bir kişi bile olsa- emziren annelerin çocuklarını emzirmeleri için emzirme odalarının bulundurulması zorunlu hale gelecektir.
 • Doğum sonrası çocuk bakımı için kadınlara verilen ücretli izin hakkı, talep edilmesi durumunda diğer ebeveyn için de sağlanacaktır.
 • Yurttaşların can güvenliğini tehdit eden bireysel silahlanma yasaklanacaktır.
 • Her işyeri ve mahalleye ücretsiz kreş ve gündüz bakımevleri açılacaktır. Tüm yurttaşların bu kreş ve bakımevlerinden eşit ve ücretsiz bir şekilde yararlanması devlet tarafından planlanacaktır.
 • Çocukların bakımı, sağlıklı gelişmesi ve eğitimi her iki ebeveynin ve devletin kamusal yükümlülüğü olacaktır.
 • Ev işleri için mahallelerde tüm yurttaşların kolaylıkla karşılayabileceği düşük ücretli yemekhaneler ile çamaşır ve ütü evleri kurulacaktır.
 • Eğitim müfredatı dini kabullerden ve cinsiyetçi eğilimlerinden kurtarılacak, müfredata bilimsel ve toplumcu bir içerik kazandırılacaktır.
 • Tüm tarikatlar ve cemaatler, bunlara bağlı tüm eğitim kurumları ve yurtlar kapatılacaktır. Ayrıca, kadına yönelik baskı ve zorbalığı arttıran aşiretler ve aşiretçi uygulamalar yasaklanacaktır.
 • Müftülere verilen evlendirme memurluğu yetkisi sonlandırılacak, resmi nikah olmadan dini nikah kıyılması cezalandırılacaktır.
 • Ebeveyn izni dahi olsa 18 yaş altındaki tüm evlilikler istisnasız yasaklanacaktır.
 • Evlilik ile kadının soyadı ve nüfus kaydı değişikliği ancak talep durumunda söz konusu olacaktır.
 • Kürtaj, doğum kontrolü ve gebelik takibi bir haktır. Bu hizmetlerin hepsi devlet tarafından ücretsiz sağlık hizmeti kapsamına alınacak ve tüm yurttaşlar için ulaşılabilir olması sağlanacaktır.
 • Regl dönemi ürünlerinin kamu kurumları tarafından tedarik edilmesi ve ücretsiz olarak dağıtılması planlanacaktır.
 • HPV aşısı ivedilikle ulusal aşı takvimine eklenecek, orta eğitim döneminde tüm çocuklar ücretsiz olarak HPV aşısı ile aşılanacaktır.
 • Kadın bedeninin ticari bir amaçla pazarlanması ya da sergilenmesi yasaklanacaktır.