'Varlık Barışı'nın ayrıntıları belli oldu: Getirmeniz dahi gerekmiyor!

'Varlık Barışı' düzenlemesinde detaylar belli olurken, paranın nereden geldiği ya da kimin yatırdığı sorgulanmayacak. Düzenleme kara para aklamayı kolaylaştırıyor.

Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan "bazı varlıkların ekonomiye kazandırılması" hakkında tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ, söz konusu maddeyle kurumlar vergisi kanununa eklenen geçici 15. maddenin ilgili hükümleri doğrultusunda gerçek ve tüzel kişilerin, yurtdışı ve yurt içi varlıklarının Türkiye'ye getirilerek kayıt altına alınmasına ilişkin açıklamaları içeriyor.

Buna göre gerçek ve tüzel kişiler, kurumlar vergisi kanununa eklenen ilgili hükümlere paralel olarak yurt dışı ve yurt içi varlık barışı uygulamasından 31 Mart 2023'e kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirim veya beyanda bulunmak suretiyle yararlanacaklar. Bu varlıklara ilişkin olarak vergi dairelerine herhangi bir beyanda bulunulmayacak. Bildirimler, yetkili kılınmış vekiller veya kanuni temsilciler tarafından da yapılabilecek.

Varlıklarınızı getirmeniz dahi gerekmiyor!

Söz konusu düzenlemeyi eski Sayıştay Denetçisi ve Devlet Denetleme Kurulu eski üyesi, soL yazarı Kadir Sev'e sorduk. Kadir Sev düzenlemenin detaylarını aktarırken konunun denetimsizliğine dikkat çekti. Buna göre yurtdışından gelecek paranın nereden edinildiği sorulmayacak. Hatta varlıklarınızı getirmeniz dahi gerekmiyor.

'Önergeyle torba yasaya sokuldu, üç dakikada oylanıp kabul edildi'

Kadir Sev soL'a şunları anlattı:

"Önceki varlık barışının süresi Aralık 2021’de bitmişti, Cumhurbaşkanı Kararı'yla 30 Haziran 2022’ye değin uzatılmıştı. Yeniden uzatılması için yasa çıkarılması gerekiyordu. 

Bu sorunu son dakikalara kadar gizli tuttukları bir önerge vererek çözdüler. AKP’li 74 milletvekilinin verdiği torba yasa teklifinde varlık barışını ilgilendiren bir düzenleme yoktu. Plan ve Bütçe Komisyonunda da eklenmemişti. Genel Kurulda teklifin 50’nci maddesi görüşülürken değişiklik önergesi verildi. Önerge üzerine kimse söz istemedi. Üç dakika sonra madde oylanıp kabul edilmişti.

Varlık barışının süresi 31 Mart 2023’e değin uzatıldı. Ancak bu yasada öncekilerde olmayan özellikler var: Yurt dışındaki kayıt dışı taşınmazlar barış (af) kapsamına alındı. Dahası varlık barışından yararlanabilmek için vergi yükümlüsü olma koşulu kaldırıldı. Türk vatandaşı olmak da gerekmiyor. 

Parayı nereden bulduğunuz ya da kimin yatırdığı önemli değil

Vergi yükümlüsü olmayanların neden varlıklarını gizleme gereği duyduklarını ve neden varlık barışından yararlanmak isteyeceklerini anlamak ise kolay değil. Bu değişikliğin altında masum olmayan gerekçeler aramalıyız.

Yurtdışında altınınız, döviziniz var ve getireceğim diyorsunuz. Ancak varlıklarınızı getirmeniz dahi gerekmiyor. 'Yurtdışındaki borçlarımı ödedim' demeniz yeterli. Türkiye'deki bankaya 'şu kadar para getiriyorum' dediğinizde size tamam diyorlar. Nereden bulduğunuzu sormuyorlar, belge gerçek mi diye kontrol etme yükümlülüğü yok. Vergi ödemiyorsunuz, yasada, hiçbir şekilde vergi incelemesi yapılmaz yazıyor.

'Kara para aklanmasının önünü açar'

Adınıza bir hesap açtınız örneğin ya da var olan hesabınıza bu bildirdiğiniz para aktarıldı. Kimin aktardığı hiç önemli değil. Birisinin sizin adınıza yatırması yeterli. Onu da sormuyorlar. Fakat bu kara para aklanmasının önünü açar. Böylece paralar toplanıp birilerinin hesabından aktarılabilir. Ayrıca 'düzeltme bildirimi'yle miktarı azaltmak ya da artırmak da mümkün. 2,5 milyonu 150 milyona da çıkarabiliyorlar. 

Tebliğe göre miktar ay içerisinde düzeltilebiliyor. Tebliğde verilen örnek de ilginç. Örneğin 5 milyon getireceğim dediniz bunu 7,5 milyona çıkarabiliyorsunuz ya da 2,5 milyona düşürüyorsunuz. Kaç para geleceğine bilmiyorlar dolayısıyla. Bu da 'bir para mı toplanacak' sorusunu akıllara getiriyor.

Türkiye'deki vatandaşlara da bu hak taşınmazlarda tanınıyor. Sizden tapu harcı yani vergi alınmıyor."