Türk Eczacıları Birliği Başkanı'ndan Sağlık Bakanı'na mektup

Türk Eczacıları Birliği Başkanı'nın Bakan'a yazdığı mektupta, 'Amazon Care, tekelci ve sömürgen yapısıyla dünyadaki pek çok ülkeyi kendisine bağımlı hale getirmiştir' denildi.

Haber Merkezi

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bir mektup yazdı. 

Mektupta "Amazon Care isimli şirketin teşhis hizmeti, kronik bakım yönetimi, hastalık ve ağrı yönetimi, aşılama gibi alanların yanı sıra, 'eczacılar tarafından reçetelerin hazırlanması, reçete hatırlatma yeniden dolum, farmasötik danışmanlık' gibi alanlarda da marka tescili yaptırdığı görülmektedir" denilerek, sağlık çalışanlarının da kâr odağından bağımsız olarak karar alma yetisine sahip olabilmesine dikkat çekildi.

'Tüm eczacılık camiası tetiktedir'

Mektubun devamında şöyle denildi:

"Bilindiği gibi, yukarıda sayılan bu alanlar, bir kısmı münhasıran hastanelerden ve doktorlar eliyle bir kısmı da münhasıran eczacılar eliyle verilmesi yasalarla düzenlenmiş olan konulardır. Takdir edersiniz ki, sağlık alanının özerkliği, sağlık hizmetlerinin öncelikli olarak devlet eliyle yürütülmesi, sağlığı korumanın ve sağlık maliyetlerini de rasyonel olarak gerçekleştirmenin birinci koşuludur. Bu bakımdan sağlık çalışanlarının da kâr odağından bağımsız olarak karar alma yetisine sahip olabilmesi de, sağlığı korumanın ön koşulları arasındadır. 

Amazon Care, tekelci ve sömürgen yapısıyla dünyadaki pek çok ülkeyi kendisine bağımlı hale getirmiş, son birkaç yılda 'ABD Emperyalizmi' denilen olgu, 'Amazon Emperyalizmi' haline dönüşmüş durumdadır. Pandemi ile bu durum daha da belirgin hale gelmiş, şirket kârlarını her pandemi yılında üç kat arttırmış, bir ahtapotun kolları gibi tüm dünyayı sarmıştır.

Birliğimiz, zincir eczane ve tele eczane girişimlerine karşı farklı zamanlarda tepkisini gösterdiği gibi, Amazon’un da ABD’den sonra Avrupa’dan başlayan yolculuğunun Türkiye’ye doğru gelmesini beklemekteydi. Bu bakımdan, mesleki geleceğimizi ve hasta sağlığını tehlikeye atan bu girişim karşısında tüm eczacılık camiası tetiktedir. İlk elden Amazon’un marka tescilinden yasalarımıza aykırı olan unsurların çıkartılması için gereken başvurular da tarafımızdan yapılacaktır. Ancak bu noktada, hekim ve eczacıların eğitiminden ve hizmetinden sorumlu olan Bakanlığımızın da müdahil olması, Amazon’un ilk adımında Bakanlığımızı karşısında bulması bizler için son derece önemlidir. 

Sağlık Bakanlığımızın bu talebimizi halk sağlığını koruma görevimizin bir parçası olarak görüp, Amazon’a karşı tüm sağlık çalışanları ile birlikte davranacağına şüphemiz yoktur."