TBB seçimlerinde avukatlar söyleyince olay oldu: Gündoğdu Marşı nereden geliyor?

TBB seçimlerinin ardından avukatlar zaferlerini Gündoğdu marşını söyleyerek kutladı, AKP basını 'terörist marşı söylediler' diye haberler yaptı. Oysa Gündoğdu ülkedeki en eski mücadele marşlarından.

Orhan Gökdemir

AKP basını kaybettikleri her anda bir devrim hayaleti görüyor. Sonuncusu “Gündoğdu” marşı hayaleti. 1960 yıllardan bu yana bütün direniş alanlarında söyleniyor. “Gündoğdu hep uyandık” siperlere dayandık” böyle başlıyor. 1970’li yıllarda “Yurdumuza faşist dolmuş, vurun kardeşler vurun” eklendi bir dörtlüğüne. Antifaşist mücadele doruklarındaydı. Sanırım sonra her meşrebe uygun bir versiyonu çıktı ortaya. Hatta bir ara AKP grubunda ak-gençlik tarafından bile dillendirildi. Türkiye Barolar Birliği’ndeki Feyzioğlu devirmesinin arkasından avukatlar söylenince ak-matbuat “terörist marşı” dedi. 

Gündoğdu marşı aslında tam bir anonim eser. Bestecisi ve güftecisi bilinmiyor. Kulaktan kulağa yayılıp gelmiş. Bir iddiaya göre 1922’deki Büyük Taarruz’un ardından ardından kazanılan 30 Ağustos zaferinin anısına yazılmış. Ancak o dönemde söylendiğine değin bir kaynak bulunmuyor. Büyük ihtimal o da bir yakıştırmadır.

1960’lı yıllarda sol direniş başlayınca sol versiyonu üretilmiş, yaygınlaşması da o zamanlara dayanıyor. Bir de Beşiktaş taraftar versiyonu var, güftesi farklıdır sadece.

Büyük Zafer’e bağlanan versiyonu şöyle:

“Gün doğdu, hep uyandık,
Siperlere dayandık.
İstiklalin uğruna da,
Al kanlara boyandık.

Sandılar Türk uyudu,
Ata cenge buyurdu,
Türk'ün asker olduğunu
Dünyalara duyurdu.

Ülkemiz Türk ülkesi,
Aşık eder herkesi.
Üstümüzden eksilmesin,
Al bayrağın gölgesi!”

1960’lı yıllarda söylenen sol versiyonu şöyle:

“Gün doğdu hep uyandık
Siperlere dayandık.
Bağımsızlık uğruna
Al kanlara boyandık.

Yolumuz devrim yolu
Gelin kardaşlar gelin
Yurdumuza düşman doldu
Vurun kardaşlar vurun.

İşçi köylü hep hazırız
Bozuk düzene karşı
Halk Savaşı vereceğiz
Emperyalizme karşı.

Grup Yorum marşın 1970’li yıllardaki versiyonunu dillendirdi. O versiyonda değişiklik sadece şu dörtlükteydi:

“Yolumuz devrim yolu
Gelin kardaşlar gelin
Yurdumuz faşist dolmuş
Vurun kardaşlar vurun…”

30 Ağustos’la ilgisi kuşkulu ancak solumuzla ilişkisi apaçıktır. Ayrıca sol versiyonunun tam bir direniş ve kahramanlık marşıdır, yakışıklıdır. Dilleri dönmez, teröre bağlamaya çalışırlar. Asıl terörist halkımızın türkülerine marşlarına terör yakıştıranlardır….