Sosyalist Güç Birliği yola çıktı: Ülkemizin geleceğine birlikte sahip çıkıyoruz!

'Ülkemizin geleceğine birlikte sahip çıkıyoruz' diyen Sosyalist Güç Birliği yola çıktı.

Haber Merkezi

Uzun süredir devam eden görüşmelerin ardından Sosyalist Güç Birliği Ankara'daki TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi'nde yapılan açıklamayla yola çıktı.

Akademisyen, yazar Gamze Yücesan Özdemir'in okuduğu basın açıklamasında "AKP, yirmi yıllık iktidarı boyunca Cumhuriyet’in kazanımlarını tek tek ortadan kaldırarak tam boy piyasacı ve işbirlikçi bir siyasal İslamcı rejimi kurdu. Bu tablo halkımız için bir çıkış yolu sunmamaktadır. Her türlü hile ve zorbalığa başvuracağı açık olan gerici iktidardan ülkemizin kurtulması ancak ilerici toplumsal kesimlerin örgütlü ve dinamik mücadelesiyle sağlanabilir" ifadelerine yer verildi.

"Biz aşağıda imzası olanlar, bu bilinçle ülkemizin eşit, özgür ve bağımsız geleceği için birlikte hareket etmek, emekçi halkın hayati sorunlarının kaynağına karşı ortak bir mücadele geliştirmek üzere aşağıdaki temel mücadele hedefleri doğrultusunda bir araya geliyoruz" denilen açıklama şöyle:

Ülkemizin geleceğine birlikte sahip çıkıyoruz

Cumhuriyet tarihinin en kritik dönemlerinden birinden geçiyoruz. 

AKP, yirmi yıllık iktidarı boyunca Cumhuriyet’in kazanımlarını tek tek ortadan kaldırarak tam boy piyasacı ve işbirlikçi bir siyasal İslamcı rejimi kurdu. Sermaye yanlısı uygulamalarıyla emperyalist-kapitalist sistemin ülkemiz üzerindeki boyunduruğunu güçlendirdi. Hak ve özgürlükleri tümüyle ortadan kaldırarak sürdürülen bu sömürü ve baskı düzeni ülkemizi sonu gelmez bir felakete sürükledi. 

Bu durum bugün ülkenin en temel sorunu haline gelmiş, AKP’nin yarattığı bu felaketle bütünlüklü bir hesaplaşma geniş emekçi halk kesimleri için adeta bir hayat memat meselesine dönüşmüştür. 

Buna karşı Millet İttifakı’nın sağ ve sermaye yanlısı karakteri ile politikalarının da ülkemizin ve halkımızın gerçek sorunlarına çözüm olamayacağı açıktır. 

Bu tablo halkımız için bir çıkış yolu sunmamaktadır. Her türlü hile ve zorbalığa başvuracağı açık olan gerici iktidardan ülkemizin kurtulması ancak ilerici toplumsal kesimlerin örgütlü ve dinamik mücadelesiyle sağlanabilir. 

Önümüzdeki kritik eşikte bu halk düşmanı rejime son vermek için, yirmi yıldır AKP’ye ve onun temsil ettiği bu düzene karşı mücadelenin her aşamasında olduğu gibi, bugün de üzerimize düşen sorumlulukları eksiksiz yerine getireceğiz. Biz aşağıda imzası olanlar, bu bilinçle ülkemizin eşit, özgür ve bağımsız geleceği için birlikte hareket etmek, emekçi halkın hayati sorunlarının kaynağına karşı ortak bir mücadele geliştirmek üzere aşağıdaki temel mücadele hedefleri doğrultusunda bir araya geliyoruz. Tüm yurtsever insanlarımızı ülkemizin geleceğine birlikte sahip çıkmaya çağırıyoruz: 

Yarınlarımızı sermaye çetelerinin, tarikatların, bir avuç haraminin ve emperyalizmin pençesinden gerçekten kurtararak emekçilerin laik, demokratik, bağımsız cumhuriyetini kurmanın yolu da buradan geçecektir. 

1- Ülkenin ve halkın geleceği hakkında tüm kararların, yerli ve yabancı sermaye ile gericiliğin ve emperyalizmin çıkarlarını temsil eden, siyasi iktidarın tek bir kişide toplandığı bu ucube rejim ortadan kaldırılmalıdır. Emekçi halkın siyasete güçlü bir biçimde katılımını sağlayacak, seçim sistemi de dâhil olmak üzere, bütünlüklü bir mekanizma kurulmalıdır. 

2- İnsanın insanı sömürdüğü, eşitsizlik ve adaletsizliğin her gün daha da derinleştiği bu toplumsal ve siyasi düzeni reddediyoruz. Sermaye ve patronların zenginleştiği, emekçilerin her geçen gün yoksullaştığı kriz koşulları hızlı bir çöküşü de işaret etmektedir. Bu gidişi tersine çevirmek, sömürünün ve işsizliğin ortadan kaldırılacağı, insanca bir yaşamın kurulacağı bir cumhuriyet için harekete geçiyoruz. Özelleştirmelere son verilmeli, peşkeş çekilmiş bütün kamu varlıkları ve sektörler kamulaştırılmalıdır. Eğitim, sağlık ve bakım hizmetleri başta olmak üzere tüm insani ihtiyaçlar kamu hizmeti olmalı, eşit ve ücretsiz sunulmalıdır. Emperyalist tekellerin topraklarımız üzerindeki yağmasına son verilmeli, ekonomi planlama ilkesine göre yeniden tasarlanmalıdır. 

3- Bağımsız ve egemen bir Türkiye için emperyalizme karşı mücadelede kararlıyız. Emperyalizmin yeni savaş cepheleri açarak coğrafyamızı yıkıma sürüklediği, savaş örgütü NATO’nun yayılmacı politikalarını en tehlikeli savaş senaryolarıyla hızlandırdığı bir dönemde yıllardır dile getirdiğimiz hedef daha da acildir: Türkiye NATO’dan çıkmalıdır. Ülkemizdeki yabancı üsler kapatılmalıdır. 

4- Devletin tüm kademelerine ve toplumsal yaşama egemen olan tarikatlara, bilimsel düşünceyi ve tüm özgürlük alanlarını yok ederek başta kadınlar, gençler ve çocuklar olmak üzere tüm toplumu dinselleşmeyle baskı altına almaya çalışan gericiliğe karşı, laiklik için bir araya geliyoruz. Tarikat ve cemaat kadrolaşmaları tasfiye edilmelidir. Eğitim birliği sağlanmalı, tarikat ve cemaat okulları ile yurtları kapatılmalıdır. 

5- Yurttaşlığın tesis edilerek etnik, dinsel, mezhepsel ve toplumsal cinsiyetten kaynaklı farklılıklar nedeniyle ayrımcılığın ve karşıtlıkların ortadan kaldırıldığı, herkesin eşit ve kardeşçe yaşayacağı özgür bir cumhuriyet hepimizin özlemidir. Bunu gerçekleştirmek isteyen herkesi ortak mücadeleye davet ediyoruz. 

Türkiye'nin aydınlık geleceği için bu temel ilkeler doğrultusunda Sosyalist Güç Birliği olarak birlikte yürüyeceğiz. Yaklaşmakta olan seçimlerde de devrimci sorumluluğun bilinciyle ülkemizin geleceğine birlikte sahip çıkacağız. 

Tüm ilericileri, sosyalistleri, komünistleri, devrimcileri, yurtsever emekçi halkımızı bu sorumluluğu paylaşmaya ve Sosyalist Güç Birliği’ni birlikte büyütmeye çağırıyoruz.

Abdurrahman Bayramoğlu, Avukat
Adil Salih, Ressam
Adnan Serdaroğlu, DİSK Birleşik Metal İş Genel Başkanı
Ahmet Abakay, Gazeteci, Yazar
Ahmet Yıldız, Akademisyen, Doç. Dr.
Ali Balkız, Yazar
Ali Bülent Erdem, Çiftçi-Sen Başkanı
Ali Rıza Aydın, Hukukçu, Yazar, Anayasa Mahkemesi Eski Raportörü
Ali Ufuk Arıkan, soL Haber Portalı Genel Yayın Yönetmeni
Alp Atamanalp, Mühendis
Alper Taş, SOL Parti PM Üyesi
Anıl Aba, Akademisyen
Arda Kavaklıoğlu, Oyuncu, Seslendirme Sanatçısı
Arzu Becerik, Avukat, İKD Danışma Kurulu Üyesi 
Aslıhan Çakaloğlu, Hekim
Asuman Doğan, Doç. Dr., Hekim
Atilla Özsever, Gazeteci, Yazar
Aydemir Güler, Siyasetçi, Yazar
Aysel Tekerek, TKH Genel Başkanı
Aysun Gezen, KESK Eski Eş Başkanı
Aytuğ Sinan Kaya, Ressam
Aziz Konukman, Prof. Dr., İktisatçı, Yazar
B. Sadık Albayrak, Edebiyat eleştirmeni, Yeni Gelen Dergisi GYY
Bahadır Berdicioğlu, KESK-BES Genel Başkanı
Baki Aslan, ODTÜ Mezunlar Derneği Başkanı
Baran Kaya, Avukat
Barış İnce, Edebiyatçı, yazar
Barış Mutluay, Akademisyen
Barış Terkoğlu, Gazeteci, Yazar
Barış Zeren, Akademisyen, Yazar, Dr.
Bayazıt İlhan, TTB Eski Genel Başkanı
Berkay Çelen, Yeni Ülke Dergisi YK Üyesi
Bilgütay Hakkı Durna, Hukukçu
Burak Gürbüz, Akademisyen, İktisatçı
Burçak Özoğlu, Akademisyen, Dağcı, Dayanışma Meclisi Sekretarya Üyesi
Bülent Emrah Parlak, Tiyatro sanatçısı
Bülent Forta, SOL Parti PM Üyesi
Candan Badem, Doç. Dr.
Cangül Örnek, Doç. Dr.
Celalettin Aykanat, Kemal Türkler Vakfı Başkanı 
Celil Denktaş, Yazar, Çevirmen
Cem Alptekin, Hukukçu
Cemil Ozansü, Akademisyen, Yazar
Cengiz Kılçer, Yeni Ülke Dergisi Yayın Kurulu Üyesi, Edebiyatçı
Ceyda Karan, Gazeteci
Çağlar Tekin, Gazeteci
Çağrı Kınıkoğlu, Sinema Yazarı, Yönetmen
Çetin Yüksel, Avukat
Damla Özen, Tiyatro sanatçısı
Deniz Ali Gür, Akademisyen, yazar
Deniz Hakyemez, Akademisyen, yazar
Doğan Tılıç, Gazeteci, Prof.Dr
E. Zeynep Suda, Prof. Dr., Akademisyen
Ece Ataer, Türkolog, Yazar
Ekim İsmi, Yeni Ülke Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
Ekrem Ataer, Müzisyen, Yazar
Elif Akkaya, Yayıncı
Elif Çongur, Akademisyen
Emin İgüs, Müzisyen
Emin Koramaz, Mühendis
Ender Helvacıoğlu, Bilim ve Gelecek Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, yazar
Ender Yiğit, Tiyatro ve Seslendirme Sanatçısı
Engin Ayça, Sinema yönetmeni
Engin Solakoğlu, Emekli Diplomat
Enver Aysever, Gazeteci, Yazar
Ercan Bölükbaşı, Devrim Hareketi MKK Üyesi
Erçin Fırat, Devrim Hareketi Sözcüsü
Erdal Erzincan, Müzisyen
Erdal Güney, Müzisyen
Erendiz Atasü, Yazar
Erhan Karaçay, Mühendis
Erhan Nalçacı, Prof. Dr., Akademisyen, Yazar, Dayanışma Meclisi Sekreterya Üyesi
Erkan Altuner, Çevirmen
Eyüp Muhçu, Mimar
Fatih Yaşlı, Akademisyen, Yazar
Feray Aytekin Aydoğan, Eğitim-Sen eski Başkanı
Fethi Yılmaz, Odatv Haber Müdürü, Yazar
Fevzi Engin, Akademisyen
Fevziye Sayılan, Yazar, Doç, Dr
Fırat Arapoğlu, Sanat Eleştirmeni
Fulya Durak, AV-SEN YK Üyesi
Gamze Yücesan Özdemir, Akademisyen, Prof. Dr. Yazar, Dayanışma Meclisi Sekreterya Üyesi, İKD GYK Üyesi
Gökhan Düren, Avukat, sendika eğitim uzmanı 
Gökhan Kazbek, soL TV Genel Yayın Yönetmeni
Gülcan Altan, Müzisyen
Gülriz Erişgen, Prof. Dr., Akademisyen
Gülsen Tuncer, Tiyatro ve sinema sanatçısı
Gültekin Narinli, KESK-Yapı Yol-Sen Genel Başkanı
Güven Gürkan Öztan, Doç. Dr., Akademisyen
Güvenç Dağüstün, Müzisyen, yazar
H.Cevahir Kayam, Dr. Emekli Öğretim Üyesi
Hakan Tanıttıran, Yayıncı
Haluk Çetin, Müzisyen
Haluk Işık, Tiyatro Yönetmeni, Oyun Yazarı
Haluk Polat, Müzisyen
Hasan Aktaş, Sendika Eğitim Uzmanı, Gazete Manifesto Yazarı
Hasan Kırlangıç, İYİ - SEN Genel Başkanı
Hatice İkinci, Gazeteci
Haydar Ergülen, Edebiyatçı, Yazar
Hayri Kozanoğlu, Akademisyen, Prof.Dr
Hürriyet Yaşar, Yazar
Hüseyin Özel, Prof. Dr., İktisatçı
Irmak Ildır, Sınıf Tavrı YK üyesi
İbrahim Fikri Talman, Hukukçu
İbrahim Varlı, Gazeteci, Yazar
İhsan Can Akmarul, Hukukçu
İlke Kızmaz, Müzisyen
İlker Cenan Bıçakçı, Prof. Dr.
İlknur Başer, SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi
İlyas Salman, Oyuncu
İsmail Hakkı Demircioğlu, Müzisyen
İsmail Hakkı Tombul, KESK eski Genel Başkanı
İzge Günal, Prof. Dr.
İzzettin Önder, Prof. Dr.
Kadir Sev, Sayıştay Eski Uzman Denetçisi
Kaya Güvenç, TMMOB Eski YK Başkanı
Kemal Alım, Birleşik Metal İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı
Kemal Aydoğan, Tiyatro Yönetmeni
Kemal Okuyan, TKP Genel Sekreteri
Kemal Parlak, Sınıf Tavrı Sözcüsü
Korkut Boratav, Prof. Dr., İktisatçı
Kurtuluş Kılçer, TKH Merkez Komite Üyesi
Levent Karaoğlu, Fotoğrafçı
Levent Ülgen, Tiyatro Sanatçısı
Levent Üzümcü, Oyuncu
Leyla Şahin, Şair 
Mahir Ulutaş, Mühendis
M. B. Deniz, Akademisyen, Dr
Mehmet Bozkurt, Araştırmacı Tarihçi, Yazar
Mehmet Soğancı, TMMOB YK Eski Başkanı
Mehmet Somel, Öğretim Üyesi, Prof. Dr.
Melih Yeşilbağ, Akademisyen, Dr.
Meral Uysal, Akademisyen, Prof. Dr.
Mercan Erzincan, Müzisyen
Merdan Yanardağ, Gazeteci
Mesut Eren, Ressam
Mesut Odman, Yazar
Metin Coşkun, Tiyatro Sanatçısı
Metin Ebetürk, Sosyal İş Sendikası Eski Genel Başkanı
Metin Özuğurlu, Akademisyen, Prof.Dr
Murat Akad, Türkiye Barış Komitesi Başkanı
Murat Beşer, Müzik Yazarı
Murat Güner, Müzisyen
Murat Özveri, Dr., Hukukçu, yazar
Musa Özuğurlu, Gazeteci, Yazar
Mustafa Demir, Eğit-Der Eski Genel Başkanı
Mustafa Karadağ, Yargıçlar Sendikası Eski Başkanı
Mustafa Kemal Erdemol, Gazeteci, Yazar
Mustafa Kenan Aybastı, Yönetmen
Mustafa Köz, Şair, Yazar, Türkiye Yazarlar Sendikası Eski Başkanı
Mustafa Sönmez, İktisatçı, Yazar
Mustafa Ziya Ülkenciler, Sanat Yönetmeni
Müjde Tozbey Erden, Avukat, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı
Namık Koçak, Gazeteci
Nart Bozkurt, Kültür Araştırmacısı
Necati Çıtak, Doç. Dr., Hekim
Necdet Oral, Yazar, Dr.
Necmi Erdoğan, Akademisyen, Prof.Dr
Nejat İşler, Oyuncu
Neval Oğan Balkız, Hukukçu, Akademisyen
Nevin Eracar, Psikolog
Nevzat Evrim Önal, Doç. Dr., Akademisyen, Yazar
Nihat Behram, Şair, Yazar
Nurcan Gökdemir, Gazeteci
Oğuz Oyan, Prof. Dr., İktisatçı, Yazar, Dayanışma Meclisi Sözcüsü
Oğuz Türkyılmaz, Yazar
Oğuzhan Müftüoğlu, Birgün Yazarı
Olgu Ülkenciler, Sanatçı
Orhan Aydın, Sanatçı
Orhan Gökdemir, Gazeteci, Yazar
Osman Çakmakçı, Şair, çevirmen
Osman Özgüven, Dikili Belediyesi Eski Başkanı
Osman Öztürk, Hekim
Ozan Çoban, Eczacı, müzisyen
Ömer Koçağ, Ressam
Önder İşleyen, SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi
Özgen Seçkin, Kültür ve Sanat Yazarı
Özgür Aydın, Prof. Dr., ÜKD Başkanı
Özgür Eryılmaz, Avukat
Özkan Atar, Birleşik Metal İş Sendikası Genel Sekreteri
Özlem Şen, Avukat
Pınar İçel, SES Genel Sekreteri
Rıfat Okçabol, Prof. Dr., Eğitimci, Yazar
Sabahat Akkiraz, Müzisyen
Sadık Usta, Yazar
Sait Munzur, Karikatürist
Savaş Karabulut, Dr. Öğretim Üyesi
Selahattin Kural, Patronların Ensesindeyiz Ağı Genel Koordinatörü
Selçuk Candansayar, TAKSAV Genel Başkanı, Prof.Dr
Selçuk Uluata, Mühendis
Selin Aksoy, Avukatlar Sendikası Başkanı
Selin Pelek, Akademisyen
Semiha Özalp Günal, Dr., İKD GYK Üyesi
Serdar Şahinkaya, Dr., İktisatçı, Yazar
Serpil Güvenç, Yazar
Sertaç Canpolat, Editör, Çevirmen
Sırrı Emrah Üçer, Akademisyen
Sinan Sönmez, Prof. Dr., İktisatçı, Yazar
Suat Özeren, Dr., İktisatçı, Dayanışma Meclisi Sekreterya Üyesi
Suphi Varım, Yazar
Şevket Çavuşoğlu, FKF Genel Başkanı
Şeyda Özcan, Avukat, Emekçi Kadınlar Derneği
Tahsin Doğan, Eğit-Der Genel Başkanı
Tamer Akgökçe, Hukukçu
Taner Timur, Prof.Dr.
Taner Yüzgeç, Mühendis
Temel Er Ersoy, Güvenlik Uzmanı
Timur Soykan, Gazeteci, Yazar
Tolga Binbay, Psikiyatrist, Akademisyen, Yazar
Tuğrul Keskin, Şair, Yazar
Uğur Pişmanlık, Gazeteci, Yazar
Ulaş Karadağ, Dr. Akademisyen
Ulaş Özer, Müzisyen, Akademisyen
Umut Kuruç, İKD Genel Başkanı
Volkan Terzioğlu, Müzisyen
Yakup Kepenek, Ekonomist, Prof.Dr
Yasin Durak, SOL Kültür Yayınları, Editörü
Yasin Gökberk Çınar, Avukat, Yurttaş Hukuku
Yaşar Aydın, BirGün Gazetesi
Yiğit Günay, Sanat Tarihçisi
Yunus Yener, Mühendis
Zafer Köse, Edebiyatçı, Yazar
Zehra Güner Karaoğlu, Birlik Sendikası Genel Başkanı
Ziya Yergök, Adana Barosu eski Başkanı
Zuhal Okuyan, Prof. Dr., Akademisyen, Hekim
Zülal Kalkandelen, Gazeteci, yazar