'Şeri hukuka aykırı olmamak kaydıyla yasa çıkarılabilir'

Diyanet'in yayınladığı “Müslüman ve Hayat” adlı kitapta yasa çıkarmanın ancak ‘şeri hukuka aykırı olmadan çıkarılabileceği’ ifadesi yer aldı.

Haber Merkezi

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaman'ın yazdığı, Diyanet tarafından bastırılıp Diyanet yayınevlerinde satışa sunulan kitapta, tartışma yaratacak konulara yer verildi. Cinsel yaşamdan mültecilere, sağlıktan çevreye kadar birçok güncel konuyu İslami hukuka göre yorumlayan kitapta demokrasi, yasama gibi konulardaki ifadeler dikkat çekti.

‘Şeri hukuka aykırı olmamak kaydıyla...’

Kitapta, İslam'a göre ‘şeri hukuka aykırı olmamak kaydıyla' yasama organlarının da yasa çıkarabileceği, İslam'ın temel ilkelerine aykırı olmamak kaydıyla siyasi parti kurulabileceği belirtiliyor.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre; kitapta, “Nihai hakimiyet Allah'a aittir. Yani yasama, yürütme ve yargı şeri kurallarla uyumlu olmalıdır” denildi. Kitapta, “Devlet yönetimi, dini olmaktan çok, dinin genel ilkelerine bağlı olmak şartıyla beşeri bir niteliğe sahiptir” ifadelerine yer verilerek, İslam'ın devlet yönetiminde öngördüğü genel ilkeler şöyle sıralandı:

Nihai hakimiyet Allah'a aittir. Yani yasama, yürütme ve yargı şeri kurallarla uyumlu olmalıdır.

Hakka teslimiyet ve kanuna itaat esastır. Bir diğer ifadeyle hukuk devleti tesis edilmelidir.

Bu genel ilkelere uyan herhangi bir yönetim biçimi dinen meşrudur. Söz konusu yönetim biçiminin monarşi, cumhuriyet, demokrasi, başkanlık veya yarı başkanlık ya da parlamenter sistem olması bir ayrıntıdır ve bunlardan hangisinin benimseneceğe toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda karar verilecektir.

İslami ilkelere aykırı olmamak kaydıyla” siyasi partilerin kurulmasının da dine aykırı olmadığının vurgulandığı kitapta, “yasa çıkarma”yla ilgili de “şeri kurallar” yol olarak gösterildi. Kitapta, şu ifadelere yer verildi:

Yasamanın kaynak ve yöntemleri İslam'a göre meşru olduğu sürece, ilgili meclis ya da kurullarının çıkardığı yasalar da meşrudur.