Rusya Merkez Bankası'ndan küresel kriz senaryosu

Rusya Merkez Bankası gelecek iki yıl boyunca takip edeceği para ve kredi politikasıyla ilgili açıklamalar yayımladı.

Dış Haberler

Rusya Merkez Bankası, ekonomiye uyum ve kriz senaryolarını yayımladığı raporunda, ekonominin gelişmesi için alternatif seçeneklerin, 2008 ekonomik krizine benzer bir süreci yaşayacağını öngördü.

Rusya Merkez Bankası’nın yayımladığı kriz senaryosunda, GSYH'de üç yıl boyunca bir düşüş olacağını tahmin ediliyor.

Senaryoda, mevcut koşullarda Rusya'nın 2022'deki GSYH'sinin beklendiği gibi yüzde 4-6 oranında azalacağı, ama 2023'te bir büyüme eğrisine dönerek eksi yüzde 2 ile artı yüzde 1 arasında bir aralıkta seyredebileceği ve 2024'te yüzde 2,5 - 3,5 arasında büyüyeceği tahmininde bulunuldu.

Rus ekonomisinin ana itici gücü

Rusya Merkez Bankası, Rus ekonomisinin ana itici gücünün, iç talebin daha hızlı toparlanmasından, yeni ekonomik bağların oluşmasından ve paralel ithalat mekanizmasının genişlemesinden aldığını belirtti.

Paralel ithalat yoluyla piyasaların hem yeni hem de tanıdık mallarla doygunluğu sebebiyle, arz şokları temel senaryoya göre çok daha hızlı dengeleniyor. Ayrıca, adaptasyon tahmini, ihracat kargolarının nakliyesi ve lojistiğindeki durumda ihracatı olumlu yönde etkileyecek hafif bir iyileşmeyi içeriyor.

2025’e kadar yüzde 5-6'lık faiz oranı

Haberrus'un aktardığına göre Merkez Bankası, 2025’e kadar yüzde 5-6'lık faiz oranı öngörüsünde bulunuyor.

Merkez Bankası yetkilileri ayrıca önümüzdeki bir buçuk yıllık süre zarfında enflasyonu yüzde 4 seviyesine kadar indireceklerini ilan etti.

Ural petrolün varil fiyatı için ise 2022-2025 yıllarında sırasıyla 80, 70, 60 ve 55 dolar olarak tahmin ediliyor.

Küresel kriz senaryosu

Merkez Bankası'na göre “küresel kriz senaryosu", son yıllarda jeopolitik gerilimler ve ticaret savaşları sonucunda dünya ekonomisinde ortaya çıkan parçalanmanın daha da belirginleşeceği varsayımından hareket ediyor.

Rusya Merkez Bankası'nın senaryosuna göre, piyasalar giderek bölgesel bloklarda yoğunlaşacak, ülkeler karşılaştırmalı avantajların kullanımına daha az ve üretimin yerelleştirilmesini artırmaya daha fazla odaklanacak.

İki ana risk

Rusya Merkez Bankası bu koşullar altında iki ana riskin varlığından bahsediyor.

Birincil olarak, dünya ekonomisinin durumunda önemli bir bozulma olabileceği belirtilerek “Gelişmiş ekonomilerde stagflasyonist eğilimler yoğunlaşabilir. Faiz artışı enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde yavaşlatmak için yeterli olmayabilir, enflasyon beklentileri şimdi olduğundan daha fazla hedeften sapabilir ve ona bağlı kalmayı bırakabilir" tespiti yapıldı.

İkinci riskinse, Rusya'nın ihracatına ek kısıtlamalar getirilmesi de dahil olmak üzere Rusya'ya karşı jeopolitik gerilimlerin artması olacağı belirtilerek “Dünya pazarındaki petrol ve petrol ürünleri arzındaki bir düşüş, Brent ham petrolünün fiyatında kısa vadeli güçlü bir artışa yol açacaktır" denildi.

'Enflasyon daha da hızlanacak'

Belgede, "Şirketlerin maliyetleri artmaya başlayacak ve enflasyon daha da hızlanacak” öngörüsünde bulunuldu.

Değerlendirmede, büyük miktarda birikmiş borç ve düşen talep nedeniyle, yatırımcıların piyasadaki istikrarsız gelirleri ve riskli varlıkları olan borçluların finansal ödeme gücünü yeniden değerlendirmelerine yol açabileceği, dünya çapında politika faiz oranlarında keskin bir artışa neden olacağı ifade edildi.

Merkez Bankası, “Sonuç olarak, küresel ekonomide 2007-2008 kriziyle karşılaştırılabilir boyutta bir ekonomik ve finansal kriz başlayabilir” açıklamasını yaptı.

Açıklamada, dünya ekonomisinin keskin bir şekilde yavaşlayacağını ve bu nedenle de genel fiyat artış oranı üzerinde dezenflasyon etkisi yaratacağına vurgu yapıldı.