Resmi Gazete'de özelleştirme rüzgarı

Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan kararlarla AKP, önümüzdeki bir, iki ay içinde 3 milyar liranın üzerinde paraya kavuşacak.

Haber Merkezi

Bugün Resmi Gazetede, Özelleştirme İdaresi’nin, 1 milyar 757 milyon lira tutarında özelleştirme kararının onaylanmasına ilişkin CB Kararları ile Hazine ve çeşitli belediyelerin mülkiyetindeki taşınmazların satılmalarının öngörüldüğü ihale ilanları yayımlandı. Maliye ve belediyeler satışlardan en az 1 milyar 204 milyon lira gelir bekliyor. İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü de Konak’ta bulunan Hanı onarım ya da restorasyon koşuluyla 35 yıllığına kiralama ihalesi açtı.

Böylelikle AKP, önümüzdeki bir, iki ay içinde 3 milyar liranın üzerinde paraya kavuşacak.

Özelleştirme İdaresi Kararları

Cumhurbaşkanı Kararları ile onanan Özelleştirme İdaresi Kararlarıyla İşletme Hakkı Devri ve satış yöntemleriyle toplam 1 milyar 757 milyon lira tutarında kamu varlığı satıldı.

Topçam Hidroelektrik Santralı 925 milyon liraya işletme hakkının devredilmesi yöntemiyle özelleştirildi. Kararda, işletme hakkı süresi belirtilmiyor. Unutulmuş olmalı.

Mersin Silifke’de bulunan (714.200 m² yüzölçümlü) Taşucu Limanı 684 milyon liraya 40 yıl işletme hakkı verilmesi yöntemiyle özelleştirildi.

İzmir Aliağa’da EÜAŞ’ın mülkiyetindeki 39.862 m² yüzölçümlü taşınmaz 130 milyon liraya satıldı.

Adana-Sarıçam’da Hazinenin mülkiyetindeki 2.846 m² yüzölçümlü taşınmaz 18 milyon 100 bin liraya satıldı.

İmar Planlarına Yapılan İtirazlar

Özelleştirme İdaresince hazırlanan ve daha önce Cumhurbaşkanınca onanmış olan imar planı değişikliklerine yapılan itirazlar ise ya reddedildi ya da kısmen kabul edildi ama yeniden hazırlanan planlarda öncekini aratmayan yapılaşma öngörülüyor.

Ayrıntısı aşağıdaki çizelgede görülüyor.

Belediyelerin ve Maliye Hazinesinin taşınmazlarının satılmasına ilişkin ihale ilanları: En az 1 milyar 204 milyon lira gelir bekleniyor.

Bugün Belediyeler ile Maliye Hazinesine ait toplam 404.274 m² büyüklüğündeki taşınmazlarının satış ilanları yayımlandı.

Aralık ayı içinde yapılacak ihalelerde en az 1 milyar 204 milyon lira gelir bekleniyor.

Han’ın restorasyon ya da onarım karşılığında 35 yıl süreli kiralama

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İzmir Konak, 214/1 ada/parsel’de 3.500 m² büyüklüğündeki Ticaret Hanını restorasyon ya da onarım karşılığında 35 yıl süreli 15 milyon lira tahmini bedel üzerinden kiralama ihalesi yayımladı.

İhale ilanında yıllık kira artışları için öngörülen yöntem şöyle açıklanıyor: Yer tesliminden başlamak üzere ilk yıl aylık 10 bin TL; İkinci yıl bir önceki kira bedelinin TÜFE oranında artırılması suretiyle; üçüncü yıl aylık 64 bin+ önceki iki yılın TÜFE artışı; dördüncü yıldan 35. Yılın sonuna kadar her yıl bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE oranında artırılması.”