Rapor: Uyuşturucu kullanım yaşı 12'nin altına düştü

Diyarbakır Barosu 'Madde Kullanımıyla Mücadele' raporu yayımladı. Diyarbakır’da uyuşturucu kullanım yaşı 12'nin altına düştü. 2023’te uyuşturucu ticareti yapan 2 bin 173 kişi yargılandı.

Haber Merkezi

Diyarbakır Barosu ‘Madde Kullanımıyla Mücadeleye Dair’ rapor yayımladı. 15 Eylül’de yayımlanan raporda Diyarbakır'da uyuşturucu madde üretim, ticaret ve tüketimi konusunda artan suç kayıtlarına ilişkin çarpıcı veri ve tespitler yer aldı.

2020 ile 2023 yılları arasındaki istatistiki verilerin incelendiği rapora göre Diyarbakır’da uyuşturucu kullanım yaşı 12'nin altına düşerken adli kayıtlardaki artış dikkat çekti.

Baronun 1 Ocak-9 Eylül tarihlerine odaklanarak hazırladığı rapora göre, 12 yaşından küçük çocuklara ilişkin kayıtlarda, 2020'de 15, 2021'de 8 ve 2022'de ise 16 çocuk hakkında adli işlem yapıldı. 2023’te 2 bin 173 kişi 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçu kapsamında yargılandı.

Raporda öne çıkan veriler şöyle:

- 2023 yılında, Diyarbakır ilinde 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçu kapsamında, Diyarbakır Barosu Başkanlığı tarafından toplam 2173 yargılanan için avukat ataması yapıldı.

- Yargılananlar arasında 12 yaşından küçük 7, 12-15 yaş arası 2, 15-18 yaş arası 27, 18-25 yaş arası 479 (450 kişi, 29 kadın), 25-60 yaş arası 1617 (1542 erkek, 75 kadın), 60 yaşından büyük 41 (36 erkek, 5 kadın) kişi bulunuyor.

- 2023 yılında Diyarbakır ilinde 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma' suçu yönünden Diyarbakır Barosu Başkanlığı tarafından toplam 27 yargılanan için avukat ataması yapıldı. Yargılananlar arasında 15-18 yaş arası 2, 18- 25 yaş arası 6 (6 erkek), 25-60 yaş arası 19 (19 erkek) kişi bulundu.

- 01.01.2023- 09.09.2023 tarihi itibariyle toplam avukat görevlendirme sayısı, 2.491’dir. Bu kişilerden 8’i 12 yaşından küçük, 80’si 12-18 yaş arasında olan çocuklardır. Geri kalan kişiler 18 yaş üstü yetişkin grubunu kapsıyor.

- İstatistiki veriler incelendiğinde, 12 yaşından küçük çocuklara ilişkin kayıtlarda, 2020 yılında 15, 2021 de 8 ve 2022 yılında ise 16 çocuk hakkında adli işlem yapıldığı görüldü. Her ne kadar 2021 yılı itibariyle, sayısal veri de düşüş gözlenmekte ise de 2022 yılında bir önceki yıla nazaran yüzde 100 bir artış görülüyor.


Raporda çözüm önerileri ise şu şekilde sıralandı:

- Uyuşturucu sorunu ile mücadele politikalarımızın belirlenmesi, sorunların bilimsel ve akılcı bir yolla çözümü ̈ için gerekli stratejik hedeflerin tespit edilmeli.

- Uyuşturucu madde kullanımı ve bu sorunla mücadelede çözüm odaklı kamu politikalarının belirlenmesi ve yerel ve ulasal çapta, sivil toplum örgütlerinin sürece etkin katılımı sağlanmalı.

- Ulusal ve uluslararası boyutta kaçakçılık, üretim, kullanım, dağıtım ve sokak düzeyinde satışının engellenmesi amacıyla önleyici tedbirler alınmalı.

- Bölgesel ve ulusal çapta, madde bağımlılığıyla mücadelede farkındalığın arttırılması gerekli.

- Önleyici ve rehabilite edici bir müdahale sistemi oluşturularak, Türkiye’deki çocuk adaleti sisteminin verimliliğinin ve etkililiğinin arttırılması ve denetimli serbestlik hizmetlerinden faydalanan çocukların topluma ye kazandırılması hususunda etkin bir politika oluşturulmalı.

- Uyuşturucu tedavisi sonrası kişinin sosyal olarak dışlanmasının önlenmesi, toplumsal yaşama yeniden uyum ve katılımlarının sağlanması, tekrar uyuşturucuya başlanmasının önlenmesi hususunda gerekli tedbirler alınmalıdır.