Patronların Ensesindeyiz Ağı’ndan rapor: Tüm boyutlarıyla uzaktan çalışma

Pandeminin ardından giderek artan uzaktan çalışmayı konu edinen detaylı bir rapor hazırlandı. Raporda çalışanlar taleplerini sıralarken bir araya gelme çağrısı da yaptı.

Patronların Ensesindeyiz

Patronların Ensesindeyiz Banka ve Yazılım Emekçileri Dayanışma Ağları, Birlik Sendikası’nda örgütlenmiş yazılım emekçilerinin de katkısıyla salgınla birlikte çalışma yaşamını derinden etkileyen uzaktan çalışmayı konu edinen “Tüm Boyutlarıyla Uzaktan Çalışma” başlıklı kapsamlı bir rapor hazırladı.

Uzaktan çalışanlar şu ana kadar neler deneyimledi?

Rapor patronların sınırsız sömürü fırsatı olarak gördükleri uzaktan çalışmanın çeşitli boyutlarını 8 bölümde inceliyor. İlk bölümde evden çalışan milyonlarca emekçinin çalışma yaşamını kökten değiştiren uzaktan çalışmanın, ofiste çalışmaya göre iş ortamı, çalışma saatleri, “emek piyasası”, çalışanların sağlığı, toplumsal cinsiyet rollerine etkisi gibi pek çok yönden farkları emekçiler açısından inceleniyor. Ardından gelen bölümde salgından korunma kaygısıyla sorgulanmadan kabul edilen uzaktan çalışmada Patronların Ensesindeyiz Ağları’nda bir araya gelen banka ve yazılım emekçilerinin şu ana kadar neler deneyimlediği listeleniyor. Listede yemek ücretlerinin kesilmesinden 7/24 taciz serbestliğine, iş maliyetlerinin çalışanlara yıkılmasından çalışanlar üzerindeki izleme ve denetimlerin artmasına, emekçilerin dayanışmasının azaltılmasından, uzaktan çalışmanın psikolojik etkilerine kadar şu ana kadar iş yerlerinde yaşanan pek çok somut deneyim maddeler halinde inceleniyor.

Evdeki hesap çarşıya uydu mu?

Raporda uzaktan çalışmaya dönük çeşitli ülkelerden ve Türkiye’den emekçilerin tepkilerine de yer veriliyor. Fransa başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde uzaktan çalışan emekçilerin uzun ve kararlı bir direnişin sonucu kimi kazanımlar elde ettiği “irtibatı kesme hakkı” mücadelesi bu bölümde ayrıntılı bir şekilde aktarılıyor. Ülkemizde patronların “geleceğin çalışma biçimi” olarak sunumunu yaptığı ve pek çok emekçinin “patronu görmemek”, “yöneticiyle yüz yüze olmamak”, “kendine zaman ayırmak” gibi sebeplerle başlangıçta olumlu yaklaştığı uzaktan çalışmanın, patronların sınırsız sömürü modeli olduğunun kavranmasıyla emekçilerin verdiği tepkiler, “Evdeki Hesap Çarşıya Uydu Mu?” başlıklı bölümde değerlendiriliyor.

Patronların serbestliği hukuk haline geldi

Banka ve Yazılım Emekçileri Dayanışma Ağı’nın hazırladığı raporda uzaktan çalışmanın hukuki boyutlarına da önemli bir yer ayrılıyor. İş Kanunu’nun içerdiği hükümler açıklanırken, çalışanların sıkça karşılaştığı durumlar emekçilere kılavuzluk edebilmesi için soru cevaplarla aktarılıyor. Patronların serbestliğini hukuk haline getiren yeni uzaktan çalışma yönetmeliği düzenlemesi de yine bu bölümde ayrıntılı bir şekilde değerlendiriliyor.

Uzaktan çalışan emekçilerin talepleri var!

Tüm Boyutlarıyla Uzaktan Çalışma isimli raporda Patronların Ensesindeyiz Banka ve Yazılım Emekçileri “Uzaktan Çalışmada Kölelik Koşullarına Mahkûm Değiliz!” başlıklı 12 maddeyle taleplerini dile getiriyorlar. Emekçilerin, taleplerini hayata geçirmesi için neler yapabileceğinin tartışıldığı raporda Patronların Ensesindeyiz Ağı ve Birlik Sendikası’nın yaptığı eylem, açıklama ve toplantılara da yer veriliyor.

Uzaktan çalışan emekçilere bir araya gelme çağrısı

Rapor banka ve yazılım emekçilerinin uzaktan çalışan tüm emekçilere yaptığı mücadele çağrısıyla sona eriyor:

“Kazanılmış haklarımızı elimizden alan, mesai saati kavramını ortadan kaldıran, patronların karşılaması gereken birçok gideri emekçinin sırtına yükleyen düzenlemelere karşı bir araya gelmeliyiz. Gücümüz örgütlülüğümüzden gelir. Seminerler, hukuk bilgilendirmeleri, toplantılar ve eylemler yapmaya devam edeceğiz. Patronlar istedikleri hayali kursunlar, biz uzaktan çalışsak da birbirimizden uzak olmayacağız.

Haydi dayanışmaya, haydi sendikaya katılmaya!”

Karikatüristler uzaktan çalışmayı çizdi

Uzaktan çalışma konusunda hazırlanan bu kapsamlı rapora karikatürist Sait Munzur ve Uykusuz dergisi çizerlerinden Yetkin Gülmen de yaptıkları çizimlerle destek oldular.

Raporun tam haline buradan ulaşabilirsiniz.

Karikatürist Sait Munzur'un çizimlerinden

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

Facebook: https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz

Twitter: https://twitter.com/pensendeyiz

E-posta: [email protected]patronlarinensesindeyiz.org 

Birlik Sendikası'na aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak veya sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz:

Telefon: 0 530 662 52 36

E-posta: [email protected]birliksendikasi.org

Twitter: @birliksendikasi.org

Facebook: @BirlikSendikasi

Instagram: birliksendikasi