Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nde işten çıkarma

Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nde bir çalışanın iş akdi yıllık izne çıkışı bahane edilerek feshedildi.

Haber Merkezi

Daha önce sistematik olarak mobbinge maruz bırakılan bir çalışanın eski adıyla "KOD 29" maddesi kapsamında işten çıkarılması sonrası gündeme gelen Mimarlar Odası İzmir Şubesi, bu kez sendikalı bir kadın çalışanın iş akdini yıllık izni bahane ederek feshetti. 

İzne çıkış tarihini yazılı olarak dilekçeyle yönetime sunan fakat olumlu ya da olumsuz geri dönüş alamayan çalışana, "izinsiz 3 gün işe gelmediği" için Ağustos ayı ortalarına kadar işten uzaklaştırıldığı ve iş akdinin feshedildiği bildirildi. 

Yapılan bildirimde TİS içerisinde yer alan yıllık iznin bir ya da iki parça halinde kullanımıyla ilgili madde hatırlatılarak izin tarihlerinin yönetime iletilmesi ile ilgili duyuru yapıldığı fakat çalışan tarafından geri dönüş sağlanmadığı belirtilerek, yönetim tarafından WhatsApp üzerinden atılan mesajda "görüldü" bilgisi yer alması duyurudan haberdar olduğu konusunda gerekçe olarak gösterildi.

Yine aynı Şube yöneticileri tarafından TİS'te yer alan 1 günlük regl izni maddesiyle ilgili regl izninin suistimal edildiği iddia edilerek cinsiyetçi söylemler üretildiği belirtiliyor.

Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nde görevli başka bir çalışan 1 yılı aşkın bir süre boyunca kapsam dışı bildirimsiz görevler, ücretsiz izin tehditleri altında mobbinge maruz bırakılarak eski adıyla "KOD 29", yeni adıyla "KOD 49" olan İş Kanunu Madde 25/2 "ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri" kapsamında hukuksuz bir şekilde, hiçbir hakkı verilmeden işten çıkarılmıştı.

Mimarlar Odası çalışanları çalışma şartlarını ve ücretlerin iyileştirilmesi talebiyle TEZ-KOOP-İŞ Sendikası'nda örgütlenmiş ve sendika yetki kazanmıştı. TİS imzalandığı dönemde görevde olan Mimarlar Odası Yönetimi görüşmeler sırasında olumsuz tavır sergilemiş, çalışanların grev ilanı sonrası TİS'i imzalamayı kabul etmişti.

TİS sonrası işten çıkarma tehditleri devam etti 

Mimarlar Odası çalışanlarının TİS'in imzalanmasının ardından Şube yönetimleri tarafından sık sık işten çıkarılma tehdidi aldığı, ayrıca anayasaya aykırı olduğu halde TİS maddelerinden sendikaya üye olmayan çalışanların da yararlandırıldığı belirtiliyor. Bu durum çalışanlar tarafından, yönetimin sendikal faaliyetin önüne geçme çabası olarak değerlendiriliyor.

TEZ-KOOP-İŞ Sendikası İzmir 2 Nolu Şube iş akdinin feshedilmesi konusu ile ilgili 27 Haziran 2022 Pazartesi, saat 18.30'da İzmir Mimarlık Merkezi'nin önünde bir basın açıklaması gerçekleştirecek.