MHP’li belediyede 22 araç 'kaybolmuş'

MHP'li Kastamonu Belediyesi'ne yönelik Sayıştay tarafından hazırlanan denetim raporunda, 22 aracın akıbetinin belli olmadığı tespit edildi.

Haber Merkezi

Sayıştay denetçileri tarafından 2022 yılına yönelik MHP'li Kastamonu Belediyesi'nde yapılan incelemede dikkat çekici bulgular tespit edildi.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre; denetim raporunda, belediyenin aynı nitelikteki, birbirine yakın tarihlerde ortaya çıkan, aynı birimin ihtiyacı olan, aynı tedarikçiden yapılmış bazı mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini parasal limitin altında kalmak amacıyla kısımlara bölündüğünü ve bu şekilde rekabet ortamının sağlanmadığını belirtti.

Belediyenin taşınmazlarından 5'i dernek ve vakıflara

Belediyede çalışan işçilerin sosyal hakları olan yıllık ücretli izinlerinin zamanında düzenli olarak kullandırılmadığını ve bu nedenle birikmiş yıllık izinlerinin bulunduğunu vurgulayan Sayıştay, işçi kadrosundaki bir kişinin de başkan yardımcısı vekili yapıldığına dikkat çekti.

Denetçiler belediyenin sahibi olduğu taşınmazlardan 5 tanesini dernek ve vakıflara tahsis ettiğini açıkladı.

22 aracın akıbeti belli değil

Sayıştay'ın hazırladığı raporda belediyeye ait 22 taşıtın olmadığı ortaya çıktı.

Belediyenin taşıtlarına ilişkin envanter kayıtları ile Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü trafik tescil kayıtlarını karşılaştıran denetçiler, 22 adet taşıtın İl Emniyet Müdürlüğü kayıtlarında bulunmasına rağmen belediye kamu envanterinde bulunmadığı ve bu taşıtların akıbetinin bilinmediğini tespit etti.

Raporda, belediyeden taşıtların akıbetinin belirlenmesi, kayıp ve ya kötüye kullanılmasından sorumlu olanların tespit edilmesi ve mevzuatın gerektirdiği işlemlerin yapılması istendi.