Karl Marx 204 yaşında: İyi ki doğdun büyük devrimci

Arkadaşı Friedrich Engels'le birlikte bilimsel sosyalizmin kurucusu kabul edilen Karl Marx 204 yıl önce bugün Almanya'da dünyaya geldi. 

soL

Bilimsel sosyalizmin kurucularından Karl Marx 204 yıl önce bugün Almanya'da dünyaya geldi. 

Tarihin diyalektiğini kuramsal zemine oturtarak buradan çıkardığı siyasal perspektifle insanlığın kurtuluşunun yolunu, yani komünizmi ilan eden Marx, sadece felsefe tarihinin değil, siyasal düşüncenin de mihenk taşı oldu.

Onun yazdıklarının insanın düşünsel evriminde yeni bir çağı başlattığı, uzun süredir kimsenin görmezden gelemeyeceği bir gerçek olarak kabul görüyor. Onun kuramsal açıklamalarını dile getirmesinden bu yana Marx'ın fikirleri dikkate alınmadan yapılacak bir siyasi-felsefi tartışma mümkün değil.

Tarihin ilerleyişinin sınıf mücadeleleri üzerine şekillendiğini teorik olarak açıklayan Marx'tan sonra siyaset, ister açıkça dile getirilsin, ister görmezden gelinsin, mutlaka ona referansla düşünülmek, tartışılmak zorunda kaldı.

Kapitalizmin işleyişinin en kapsamlı incelemesi kabul edilen Kapital (1-2-3), sınıf mücadeleleri ve siyaset ilişkisi üzerine yapılan en canlı değerlendirmelerden biri Fransa'da Sınıf Mücadeleleri ve Louis Bonaparte'ın 18 Brumaire'i, devrim stratejisi, proletarya diktatörlüğü, kapitalizmden komünizme geçiş ve işçi sınıfı partisi konularını ele aldığı Gotha Programı'nın Eleştirisi, idealist felsefeyle hesaplaştığı Alman İdeolojisi başlıca önemli kitapları olarak sayılabilir

Lenin'in önderliğinde gerçekleşen Ekim Devrimi'yle fikirlerinin vücut bulması, Marx'ı tarihin yadsınamaz bir gerçeği hale gelmesinde önemli bir rol oynadı. 

Marx, Avrupa'nın devrimlerle çalkalandığı 1848 yılına doğru gidilirken, yoldaşı Friedrich Engels'le birlikte kaleme aldığı Manifesto'da, işçi sınıfının belleğine kazınan şu çağrıyı yapacaktı:

"Komünistler, kendi görüşlerini ve amaçlarını gizlemeye tenezzül etmezler Onlar amaçlarına ancak, halihazırdaki  tüm toplumsal düzenlerin zor yoluyla devrilmesiyle ulaşılabileceğini açıklıkla belirtirler. Egemen sınıflar bir komünist devrim önünde varsın ürpersin. O devrimde proleterlerin zincirlerinden başka kaybedecek şeyleri yoktur. Kazanacakları bir dünya vardır. Bütün ülkelerin proleterleri birleşin!"

Bu sözler, yazıldığı günden bu yana işçi sınıfının kurtuluş mücadelesinin rehberi olmayı sürdürüyor.

Kapitalizmin ayakta kaldığı her an insanlığa büyük acılar çektirmeye devam ettiği zaman geçtikçe çok daha net ortaya çıkarken, onun fikirleri biricik kurtuluş yolunu göstermeye devam ediyor.

İyi ki doğdun Marx!