İzmir'de sağlık emekçileri şehir hastanesi gündemi ile buluştu

İzmir'de sağlık emekçileri Genel Sağlık İş Sendikası İzmir Şubesi'nin düzenlediği şehir hastaneleri gündemli etkinlikte buluştu.

Haber Merkezi

İzmir'de sağlık emekçileri Genel Sağlık İş Sendikası İzmir Şubesi'nin düzenlediği şehir hastaneleri gündemli etkinlikte buluştu. İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılan etkinlikte TTB eski başkanı ve Hastanemi Açın Platformu sözcüsü Dr. Bayazıt İlhan bir sunum gerçekleştirdi.

Genel Sağlık İş Sendikası İzmir Şube Sekreteri Ali Kemal Akgül tarafından piyasacılığa karşı kamuculuk için dayanışma ve mücadele vurgusuyla açılışı yapılan etkinlik, şube başkanı Dr.Tarık Doğan'ın açılış konuşmasıyla devam etti.

Konuşmasına Nazım Hikmet'in "Davet" şiirinden dizelerle başlayan Doğan, "Son bir buçuk yılda biz sağlık emekçileri, covid 19 pandemisi ve kısıtlamalar nedeniyle doğrudan bizi ve dolaylı olarak da içinde yaşandığımız toplumu ilgilendiren temel sorunları irdelemek üzere bir araya gelemiyorduk. Sağlık hizmetlerinin eşit, kamucu, halkçı bir anlayış ile yürütülmesi için kararlı bir duruş sergilemekten geri durmayan bizler ne mutlu ki bugün bir aradayız. Kendilerine, yandaşlarına ve yanaşmalarına rant oluşturmak üzere sağlıkta dönüşüm programı güzellemesiyle, bu güzel ülkeyi ve kaynaklarımızı çok uluslu sermaye gruplarına peşkeş çeken, sağlık hizmetlerini ticarileştiren iktidarların kurduğu bu düzeneğin ayaklarından birisi olan şehir hastaneleri olgusunu hemen her boyutu ile değerlendirmek üzere toplandık" şeklinde konuşarak sözü Dr. Bayazıt İlhan'a bıraktı.

Şehir Hastaneleri'nin planlama ve kuruluş süreci, finansmanı, hayata geçen yerlerde sağlık emekçileri ve halk açısından ortaya çıkan sorunlar hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştiren İlhan, şehir hastanelerinin kamuya devri, şehir hastanelerinin açılmasıyla mevcut hastanelerin kapatılmaması ve kapatılan hastanelerin geri açılması için bir mücadele hattı örülmesi gerektiğini vurguladı. 

Sunumun ardından soru cevap kısmında söz alan İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı da Bayraklı Şehir Hastanesi süreci hakkında bilgi vererek, sağlık bürokrasisinin dahi sürecin gidişatına dair tam anlamıyla vakıf olmadığını, hatta Orman Mühendisleri Odası üzerinden edindikleri bilgiye göre Buca'da başka bir şehir hastanesinin planlanmakta olduğunu öğrendiklerini söyledi ve ortak mücadele çağrısı yaptı. Etkinlik Dr. Bayazıt İlhan'a teşekkür plaketi sunulmasıyla son buldu.