İzmir Barosu'ndan 'avukatlar gözlemci olamaz' yazısına yanıt: 'Vazgeçmeyeceğiz'

İzmir Barosu, barolara kayıtlı başkan ve üyelerin 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci tur seçimde gözlemci olarak görev alamayacaklarını bildiren Güzelbahçe İlçe Seçim Kurulu’na yanıt verdi.

Haber Merkezi

İzmir Barosu, Güzelbahçe İlçe Seçim Kurulu'nun barolara kayıtlı başkan ve üyelerin 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci tur seçimde gözlemci olarak görev alamayacaklarını bildiren yazısına resmi yazıyla yanıt verdi.

Yazıda "İzmir Barosu olarak, Avukatlık Kanunu başta olmak üzere yasaların bizlere verdiği görev ve yetkileri kullanmamızı engelleyenlere karşı dün olduğu gibi bugün de boyun eğmeyeceğimizi, yasalara uygun şekilde sahip olduğumuz tüm hakları ve yetkileri kullanmaktan vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz" denildi.

İzmir Güzelbahçe İlçe Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci turu öncesinde seçim güvenliği için her sandıkta avukat görevlendirmesi çalışmalarına devam eden İzmir Barosu’na, barolara kayıtlı başkan ve üyelerinin seçimlerde gözlemci olarak görev yapamayacaklarına dair yazı gönderdi.

Yazıda, şöyle denildi:

28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ikinci oylama seçiminde Yüksek Seçim Kurulu’nun 13.05.2023 tarihli 2023/960 ve 04.05.2023 tarihli 2023/798 sayılı kararları gereğince 298 sayılı Kanun’da kimlerin gözlemci olacağı belirlenmiş olup, bunlar arasında siyasi partiler dışında sivil toplum örgütlerine yer verilmediğinden, Barolara kayıtlı başkan ve üyelerinin gözlemci olarak görev yapamayacakları ancak bir seçmen olarak oyların sayım ve dökümünü izleyebileceklerine ve 298 sayılı kanunun 110’uncu ve 112’inci maddeleri çerçevesinde itiraz haklarını kullanabileceklerine karar verilmiştir.”

Bunun üzerine İzmir Barosu da Güzelbahçe İlçe Seçim Kurulu’na bir yazı gönderdi. Baronun yazısı şöyle:

İlgili yazının Baromuz Başkanlığına neden gönderildiği anlaşılamamıştır. İzmir Barosu olarak ilçe seçim müdürlüğünüze bu yönde bir başvurumuz olmadığı gibi herhangi bir başvuru üzerine de böyle bir yazı yazılması gerektiği yönünde yazınız içeriğinde bir açıklama bulunmamaktadır.

'Aynı çalışma ikinci turda da yapılacaktır'

İzmir Barosu olarak, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde, Avukatlık Kanunu'nun tarafımıza verdiği görev ve yetki çerçevesinde, seçim günü görev almak isteyen meslektaşlarımıza yönelik olarak seçim güvenliği eğitimleri düzenlemiş olup bu eğitimlere katılan meslektaşlarımız 298 sayılı Kanun çerçevesinde tercih ettikleri siyasal partilerin müşahit kartları veya itiraza yetkili kişi belgeleri ile sandık bölgelerinde müşahit ya da itiraza yetkili kişi olarak görev yapmışlardır. Aynı çalışma 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde de yapılacaktır.

Bu çalışmaların tek amacı; seçim sürecinde olası hukuka aykırılıkların önlenmesi, hatalı uygulamaların önüne geçilmesi suretiyle yurttaşın seçme hakkının güvenceye alınması ve yurttaşlarımızın iradesinin usule, yasalara ve hukuka uygun olarak sonuca yansımasının sağlanmasıdır.

'Bazı meslektaşlarımızın görev yapmalarının engellenmeye çalışıldığı tespit edilmiştir'

Kaldı ki 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçimde görev alan meslektaşlarımızın 298 sayılı Kanun çerçevesinde yetki belgelerini ya da müşahit kartı bulunmadan görev yapmış olduklarına ya da meslektaşlarımız nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşandığına dair şikayet ya da durum tespitine ilişkin Baromuza bir başvuru da olmadığı gibi seçim günü sandık bölgelerinde bulunmalarını ve görev yapmalarını yasaca haklı kılan belgeleri olmasına rağmen, bir kısım sandık başkanları ve siyasi parti temsilcileri tarafından bazı meslektaşlarımızın görev yapmalarının engellenmeye çalışıldığı hususu tespit edilmiştir.

'Tüm hak ve yetkileri kullanmaktan vazgeçmeyeceğiz'

İzmir Barosu olarak, Avukatlık Kanunu başta olmak üzere yasaların bizlere verdiği görev ve yetkileri kullanmamızı engelleyenlere karşı dün olduğu gibi bugün de boyun eğmeyeceğimizi, yasalara uygun şekilde sahip olduğumuz tüm hakları ve yetkileri kullanmaktan vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz.

'Bu görevi engellemeye yönelik her davranış suç oluşturur'

İzmir Baro Başkanlığımıza yasaları hatırlatmak yerine, yasa gereğince seçim süreçlerinin tek yetkilisi olan ve yurttaşın güvenle oy kullanmasını temin etmesi gereken İlçe Seçim Kurulunuzca; meslektaşlarımızın, siyasi partilerden aldıkları müşahit veya itiraza yetkili kişi belgeleriyle sandık bölgelerinde bulunmaya hakları bulunduğu dikkate alınarak, Seçim Kanunu gereğince, bu görevi engellemeye yönelik her davranışın suç oluşturacağı konusunda seçimde görevli okul sorumlularının, sandık başkanı ve kurullarının ve kolluk güçlerinin bilgilendirilmesini ve uyarılmasını; görevli ve yetkili meslektaşlarımızın görevlerini yerine getirmelerini engelleme girişimlerine ilişkin olarak her türlü tedbirlerin alınmasını ve bunu sağlayacak olan tüm birimleri bu konuda bilgilendirmenizi ve uyarmanızı talep ederiz.” (ANKA)