İşten çıkarma mı yasaklanıyor, ücretsiz izin mi kolaylaştırılıyor?

Yeni hazırlanan torba yasa teklifine eklenen iki maddeyle işten çıkarmanın 3 ay yasaklanacağı duyuruldu. 'Bir sahtekarlıkla karşı karşıyayız' diyen TKP Merkez Komite üyesi Alpaslan Savaş, bunun işten çıkarmaların yasaklanması değil ücretsiz izinlerin kolaylaştırılması düzenlemesi olduğuna dikkat çekti.

HaBER MERKEZİ

Yeni hazırlanan torba yasa teklifine eklenen iki maddeyle işten çıkarmanın 3 ay yasaklanacağı duyuruldu.

Ancak düzenleme işçilerin ücretsiz izne çıkarılmalarını kolaylaştırıyor. Bu durumda patronlar kısa çalışma ödeneğine başvurmayacak, ücretsiz izindeki işçinin eline daha az para geçecek.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hazırlanan tasarıda işten çıkarmanın üç ay süreyle yasaklanmasının öngörüldüğü öne çıkarıldı. NTV'de yer alan habere göre taslakta Cumhurbaşkanı'nın isterse bu yasağı altı aya kadar uzatabileceği belirtildi.

Taslağa göre patron isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek. Bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödenecek. Ayrıca 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı miktar ödenecek.

TKP Merkez Komitesi üyesi Alpaslan Savaş konuyla ilgili soL'a yaptığı açıklamada "Yeni bir torba tasarısının içine koyulmuş bir sahtekarlıkla karşı karşıyayız" dedi.

Savaş düzenlemeye ilişkin şunları söyledi:

'YİNE PATRONLARA ÇALIŞIYORLAR'

"Tasarının 4 ve 5’nci maddelerinde düzenlenmiş. Yaptıkları şu:

1- İşten çıkarmak yasak ama ücretsiz izin serbest.
2- Üstelik 'ücretsiz izin' yasada yoktu, artık yasaya girdi.
3- Dolayısıyla bu düzenlemenin adı işten çıkarmaların yasaklanması değil ücretsiz izinlerin kolaylaştırılması düzenlemesi.
4- İşten çıkarılmayan ancak ücretsiz izine yollanan işçiye işsizlik sigortası fonundan günde 39,24 lira ödenecek. Ayda 1170 lira eder. Sadaka diyelim.
5- Ayrıca bu ödeme, işçinin ileride olası kullanacağı işsizlik ödeneğinden mahsup edilecek.
6- Bu yasalaşırsa patronlar kısa çalışma ödeneği için başvurma ihtiyacı duymazlar. Nasıl olsa ücretsiz izin serbest, dilediğin gibi izne yolla, dilediğinde geri çağır. Kısa çalışmanın izniyle, bürokrasisinden kurtuldular. Bir de kısa çalışma ödeneği alan işçiye ayda minimum 1700 lira kadar ödeme yapılıyordu. Ücretsiz izine çıkarılan işçiye ise 1170 lira ödenecek.
7- Yapılması gereken bunlar değil. Bunlar aldatmaca. Yine patronlara çalışıyorlar. Yapılması gereken salgınla mücadelede işlevi olmayan, yani yaşamsal olmayan tüm sektörlerin işyerlerinin durdurulması, buradaki işçilerin gelir kaybı olmayacak şekilde ücretli izinli sayılmasıdır."

Tasarının ilgili maddeleri ise şöyle:

MADDE 4 -  25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 24- 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici onuncu maddesi çerçevesinde ücretsiz izne ayrılan işçilere ve 15/3/2020 tarihinden sonra işten çıkarılmış olup, Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden istifade edemeyen işçilere, 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesi çerçevesinde belirlenen fesih yasağı süresince Fondan her gün için 39,24 Türk Lirası nakdi ücret desteği verilir.
Birinci fıkra çerçevesinde ücretsiz izne ayrılarak ücret desteğinden yararlanan işçinin işveren tarafından fiilen çalıştırılmaya devam ettiğinin tespiti halinde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102 nci maddesinde belirlenen idari para cezaları dört katı olarak uygulanır.
Bu madde kapsamında verilecek nakdi ücret desteğinden yararlanma süresini altı ay süreyle uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.”

MADDE 5 -  22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçici İstihdam Güvencesi
GEÇİCİ MADDE 10- Bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin iş sözleşmesi, COVİD-19 salgın hastalık neticesinde kamu yararının gerektirmesi nedeni ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının ikinci bendinde gösterilen sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez.
Birinci fıkra çerçevesinde fesih yasağı uygulanan hallerde işveren işçiyi ücretsiz izne ayırabilir.
Bu madde kapsamında belirlenen fesih yasağı süresini altı aya kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.”