İşçiden: Ne öğrenci, ne emekçi

İşçiden'e katılan öğrenci ve öğretmenler, ülkemizde mesleki eğitimdeki piyasalaşma, sermaye belirlenimi ve gericileşmeyi anlatıyorlar.

Haber Merkezi

Bu hafta İşçiden'in gündemi mesleki ve teknik eğitimdeki genç emekçiler. Programa katılan öğrenci ve öğretmenler, ülkemizde mesleki eğitimdeki piyasalaşma, sermaye belirlenimi ve gericileşmeyi anlatıyorlar.

İşçiden: Ne öğrenci, ne emekçi