İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı iletişim fakültesi öğrencileriyle buluştu

Güvencesiz iş koşulları, staj sömürüsü ve sektördeki örgütsüzlüğün ele alındığı toplantıya iletişim fakültesi öğrencileri katıldı.

Haber Merkezi

Patronların Ensesindeyiz İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı, 10 Kasım'da Ankara’daki iletişim fakültesi öğrencileri ile buluştu. Buluşmaya halkla ilişkiler ve tanıtım, radyo televizyon ve sinema ile gazetecilik öğrencileri katıldı.

İletişim Emekçileri, öğrenciler ile sektördeki güvencesizlik halini, stajların mesleki alana dair pratikleri öğretmesi gerekirken nasıl sömürü araçlarına dönüştüklerini, iletişimcilerin sektördeki ve okullardaki örgütsüzlüğünü, üniversitelerde bu konu hakkında nasıl dayanışılabileceğini konuştu. Ayrıca bu örgütsüzlüğün neden aşılması gerektiğine ve nasıl aşılabileceğine değinildi.

Toplantıda ele alınan bir diğer başlık Anayasa Mahkemesi’nin Dezenformasyon Yasası’na yönelik iptal talebini reddetmesi oldu. ''Sansür Yasası''na karşı iletişim emekçileri ve öğrencilerinin dayanışması konusunda adım atılacağı ifade edildi.

İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı, önümüzdeki dönemde öğrenciler, akademisyenler ve meslekteki tecrübeli isimlerle bir araya gelerek atölyeler ve söyleşiler düzenleneceğini duyurdu.