Gülşen’e hapis cezası verilen 'imam hatip' davasında gerekçeli karar: 'Barış ortamını zedeleyebilir'

Şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilere hakaret ettiği iddiasıyla yargılanarak hapis cezasına çarptırıldığı davanın gerekçeli kararında, ifadesinin barış ve hoşgörü ortamını zedeleyebileceği savunuldu.

Haber Merkezi

Şarkıcı Gülşen'in, geçtiğimiz yıl verdiği bir konserde imam hatip liselilere yönelik sözleri nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" gerekçesiyle yargılandığı davada gerekçeli karar açıklandı.

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre, İstanbul 11’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararında, "TCK 216. Maddesinde düzenlenen suç tehlike suçu olup eylemin yöneldiği konunun zarara uğraması gerekmemekte, ancak zarara uğrama tehlikesinin bulunması gerekmektedir. Diğer yandan bu suçun düzenlenmesindeki amaç kamu barışının korunması, kamu güvenliğinin tehlikeye düşürülmesinin önüne geçilmesidir" ifadelerine yer verildi.

Gerekçeli kararda sanığın ifadesinin "barış ve hoşgörü ortamını zedeleyebileceği" savunuldu.

Kararı gerekçelendirmeye şöyle devam edildi:

"Türkiye Cumhuriyeti Devletinde İmam Hatip okullarından mezun olanlar sayıları itibari ile TCK 216. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen halkın bir kesimi kavramına dair insan topluluğudur. Daha önce belirtildiği gibi kanunun düzenlenme amacı, kamu barışı, kamu güvenliği, toplumun huzur ve refahı olup davaya konu İmam Hatip mezunlarından oluşan büyük bir topluluğun teknik anlamda sosyal sınıf kapsamında olup olmadığı hususu, kanunun düzenlenme amacı dikkate alındığında, ‘böyle büyük bir kesimin kapsam dışı bırakılması’ durumunda kanunun korumak istediği yukarıda belirtilen değerleri, dolayısı ile kanunun düzenlenme amacının bertaraf etme tehlikesi oluşturabilecektir. Aksi değerlendirme sanık tarafından sarf edilen sözlerin muhatabı olan bu büyük sayıdaki toplum kesiminde oluşan infialin karşılıksız kalmasına yol açarak maddenin düzenlenme amacında belirtilen barış ve hoşgörü ortamının somut bir şekilde tehlikeye atılmasına yol açacaktır."

'Yüzlerce insanın katıldığı konser alenidir'

Konserin aleniyet unsurunu karşıladığı söylenilen kararın son bölümünde şöyle denildi:

"Yüzlerce kişinin katıldığı, katılanlar ve medya tarafından kayda alınan ve bu şekilde herkesin kolaylıkla ulaşabileceği bir konser ortamında aleniyet olmadığı iddiası, aleniyet kavramının tekrar tanımlanmasını gerektirebilecek bir savunmadır. Eğer insan hakları, evrensel hukuk, AİHM kriterlerinden bahsedilecekse toplumda sayı olarak bir çoğunluk oluşturan herhangi bir halk kesimine 'sapık' ifadesini kullanmak bu kriterlerden hangisine uymaktadır, ya da bu kriterlerden hangisi ile bir mantık ve vicdan çerçevesine oturtulabilir, izaha muhtaçtır. Mahkememizce yukarıda açıklanan gerekçe ve TCK 216/2 Maddesinin düzenlenme amacı dikkate alınarak sanığın eylemi toplumu oluşturan insanlar arasındaki hoşgörü ortamını bozacak, insanlar arasındaki farklılığı reddederek ayrımcılığa yol açacak ve kamu barışını somut olarak tehlikeye sokacak nitelikte değerlendirilerek hüküm verilmiştir.

Ne olmuştu?

Son dönemde kıyafetleri nedeniyle sık sık hedef gösterilen Gülşen'in 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de sahnedeyken yaptığı bir konuşma sosyal medyada gündem olmuştu.

Gülşen, sosyal medyada paylaşılan videosunda bir kişi hakkında, "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" demişti.

Olayın ardından, Gülşen'in imam hatiplilere hakaret ettiği iddiasıyla dava açılmıştı. Gülşen dava sonucunda, 10 ay hapis cezasına çarptırılmış, davada hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.