'Elektrikte yüklü zam kasım ayında olacak' iddiası

'Enerji fiyatlarının enflasyon hesaplamalarından çıkarıldığını da göz önüne aldığımızda EPDK 2021 yılının Kasım ve/veya Aralık aylarına yüklü bir zam oranı ile girmeyi mi amaçlamaktır?

Haber Merkezi

Elektrik tarifeleri yılda 4 kez açıklanıp Resmî Gazete’de yayımlanırken, bu yıl 1 Ekim tarifelerine yönelik Resmî Gazete’de bugüne kadar herhangi bir karar yayımlanmamadı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 30 Eylül 2021 tarihinde yapılan basın açıklamasında “1 Ekim 2021 itibarıyla nihai elektrik satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapmamıştır. Bu vesile ile bir kez daha hatırlatmak isteriz ki elektrik tarifelerine yönelik yapılan bütün değişiklikler Kurumumuz tarafından ŞEFFAF bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmakta ve ilgili Resmî Gazete’de yayımlanmaktadır” ifadeleri kullanılmıştı.

Yılın üçüncü çeyreği için geçerli olan tarifelerin geçmiş yıllar ve dönemlerde de olduğu gibi 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren yılın son çeyreği için de geçerli olacağına dair bir kararın yayımlanmaması üzerine Elektrik Mühendisleri Odası bir basın açıklaması yayımladı.

EMO’nun basın açıklamasında, EPDK’nın 1 Temmuz tarifelerini öteleyerek 1 Ağustos 2018, 1 Eylül 2018 tarihlerinde ve 1 Ekim 2018 tarihli 2018 yılı son çeyrek elektrik tarifelerinde peş peşe zamlar yapılmasına dikkat çekilerek “Görünen odur ki EPDK, zaman içinde kamuoyunda oluşan tepkilerin durulması amacıyla 1 Ekim 2021 tarifelerini de ötelemiş ancak bunu Kurul Kararı’na dönüştürmemiş olmalı ki böyle bir Karar Resmî Gazete’de yayımlanmamıştır” denildi.

EPDK ne kadar şeffaf?

Açıklamada EPDK’nın yurttaşların bilgi edinme hakkını engellediği belirtilerek 30 Eylül 2021 tarihli açıklamasındaki “1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla nihai elektrik tarifelerinde bir değişiklik yapılmamıştır” ifadelerine açıklık getirmesi gerektiği ve yılın son çeyreğini kapsayan (varsa) Kurul Kararı’nın kamuoyu ile paylaşılması gerektiği vurgulandı.

EPDK 2021 yılının Kasım-Aralık aylarına yüklü bir zam oranı ile girmeyi mi amaçlıyor?

“Hal böyle olunca, akıllara maliyet bazlı fiyatlandırma mekanizmasının usul ve esaslarına aykırı olarak 2018 yılının Ağustos ve Eylül aylarında yapılan zamlara benzer uygulama gelmektedir. Enerji fiyatlarının enflasyon hesaplamalarından çıkarıldığını da göz önüne aldığımızda EPDK 2021 yılının Kasım ve/veya Aralık aylarına yüklü bir zam oranı ile girmeyi mi amaçlamaktır?” denilen açıklamada özelleştirme politikalarının yurttaşlara pahalılık, zam ve enerji yoksulluğu olarak döndüğü ifade edildi.

Elektrik faturaları üzerindeki yükleri kaldırın

Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada EPDK’ya çağrıda bulunularak “Elektrik faturaları üzerindeki yükleri kaldırın. Ekonomik anlamda zor günler geçiren ve “geçinemiyorum, faturamı nasıl ödeyebilirim” diye feryat eden vatandaşlarımızın yükünü biraz hafifletmek adına elektrik faturalarının yaklaşık yüzde 20’sini oluşturan vergi ve fonların tekrar ele alınarak gerekli yasal düzenlemelerin de bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir” denildi.