'EGM genelgeyle, konusu suç teşkil eden emir vermiştir'

soL yazarı Kadir Sev, EGM'nin genelgesiyle kolluk güçlerine 'konusu suç teşkil eden' yazılı bir emir verdiğini belirtti.

Haber Merkezi

Eski Sayıştay denetçisi ve soL yazarı Kadir Sev, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) eylemlerde polisi görüntüleyen kişilerin engellenmesi ve bu kişilere adli işlem yapılması yönündeki genelgesini değerlendirdi.

Sev "Emniyet Genel Müdürlüğü, söz konusu edilen genelgeyle kolluk güçlerine 'konusu suç teşkil eden-' yazılı bir emir vermiştir. Kolluk güçleri bilmiyor olabilir; emri yerine getirirlerse kişisel sorumluluktan kurtulamazlar" dedi.

Anayasanın 137’nci maddesinde “Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.” denildiğini hatılatan Sev bu kuralın 657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 11. maddesinde de aynen yinelendiğine işaret etti.

"Genelgede özel hayatın gizliliği gerekçesine sığınılarak kolluk güçlerine yasadışı davranma, vatandaşların özgürlüklerini sınırlamaya yönelik emirler verilmektedir" diyen sev genelgedeki şu ifadelere dikkati çekti:

“…personelimizin görevlerini ifa ederken bu tür ses ve görüntü alınmasına tevessül edecek davranışlara fırsat vermemeleri, eylemin veya durumun niteliğine göre kayıt yapan kişileri engellemeleri, kanuni şartlar oluştuğunda adli işlem yapılması gerektiği hususlarında tüm personelimizin bilgilendirilmesini…”

Sev "Genelgeyle kolluk güçlerine '…kayıt almaya tevessül edecek davranışlara fırsat vermemek…engellemek…direnirlerse adli işlem yapmak' daha açık deyişle gözaltına almak gibi zor kullanma yetkisi ve görevi verilmektedir. Kolluk güçlerinin görevi yasaların uygulanmasını sağlamaktır. Kendilerinden, yasalara aykırı olabilecek davranışlardan özenle kaçınmaları beklenir" dedi.