Diyarbakır'da fırın işçilerinin mücadelesi sonuç verdi

Diyarbakır'da fırın işçilerinin başlattığı mücadelenin ardından DİSK'e bağlı Gıda-İş ile Diyarbakır Fırıncılar Odası arasında beş maddelik bir mutabakat imzalandı.

Haber Merkezi

Diyarbakır'da fırın işçilerinin sigorta, 8 saatlik iş günü, haftada bir gün izin, yasal izinlerin kullanılması, daha insanca bir ücret, rekabetin önlenmesi için başlattığı mücadele sonuç verdi.
 
DİSK'e bağlı Türkiye Gıda Sanayi İşçileri Sendikası'ndan (Gıda-İş) yapılan açıklamada fırın işçilerinin eylemlerinin ardından Diyarbakır Fırıncılar Odası ile işçilerin de heyetle bir dizi görüşmeler yapıldığı, yapılan görüşmeler sonucunda işçilerin taleplerinin karşılanması konusunda ortak çalışma yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Müzakerelerin sonucunda beş maddelik bir mutabakat imzalandığını duyuran sendikadan yapılan açıklamada mutabakata varılan maddeler şöyle sıralandı: 

1- Türkiye Gıda İşçileri Sendikası ile Diyarbakır Fırıncılar Odası, Diyarbakır fırınlarında yaşanan sorunların çözülmesi konusunda Şubat, Mart, Nisan, Mayıs aylarını kapsayan ortak bir çalışmanın yürütülmesi,

2- Kayıtdışı çalışmaya karşı, Diyarbakır yerel mülki amirliklerle birlikte (valilik, belediye, il sigorta müdürlüğü, il tarım müdürlüğü) eşgüdümlü çalışmanın yürütülmesi,

3- Fırınlarda çalışma disiplinin, iş ahengi ve iş barışının sağlanması konusunda birlikte çalışma sürdürülmesi,

4- Fırınlar arasında rekabetin yarattığı sorunların çözülmesi, rekabete son verilmesi, rekabetin yarattığı, işçiler ve esnaflar üzerindeki olumsuzlukların giderilmesi,

5- Sürecin sağlıklı işlemesi için, Türkiye Gıda İşçileri Sendikası ile Diyarbakır Fırıncılar Odası arasında görüşmelerin sürdürülmesi konusunda mutabakat sağlanmıştır.

Gıda-İş tarafından yapılan yazılı açıklamada "Sendikamız, sendikamız üyesi işçilerin ve Fırıncılar Odası yönetimince kurulacak bir komisyonla birlikte Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan çalışma ile başta kayıt dışı çalışmanın son bulması, çalışma sürelerinin 8 saate düşürülmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, işçi sağlığı ve güvenliği koşullarının oluşturulması, işyerlerinde iş disiplini ve iş barışının sağlanması konusunda birlikte çalışmalar sürdürülecek, sorunların çözümü konusunda kamu kurumlarının da içinde olduğu çalışma hayata geçirilecektir" denildi.