Dayanışma Meclisi’nden özelleştirme dosyası

Dayanışma Meclisi’nin yayını Dayanışma Forumu’nun ikinci sayısı yayımlandı. Dergide Dayanışma Meclisi üyelerinin hükümetin özelleştirme politikalarını değerlendiren pek çok yazısı yer alıyor.

Haber Merkezi

Dayanışma Meclisi’nin yayını Dayanışma Forumu’nun ikinci sayısı yayımlandı. İlk sayısında laiklik kavramının incelendiği derginin ikinci sayısının konusu özelleştirme. Dergide Dayanışma Meclisi üyelerinin hükümetin özelleştirme politikalarını değerlendiren pek çok yazası yer alıyor.

Dayanışma Meclisi Sekreteryası’ndan Gamze Yücesan Özdemir tarafından kaleme alınan sunuş yazısı ise şu şekilde:

"Bu ülkede özelleştirmeler “Özel güzeldir” sözüyle yola çıktı. Yolun sonunda, varılan yerde ise çökmeyle karşı karşıyayız. Fabrikalar, yollar, sağlık, okullar ve hatta sular, dereler ve güneş...

Hepsi satıldı. Özel Güzeldir’den Çökme’ye doğru giden yolun taşlarını Özelleştirmeler ve Yağma Ekonomisi döşedi.

Özelleştirmecilik, kamuculuğu savunmaktan vazgeçmiş bir düzen muhalefetiyle birleşince, Dayanışma Meclisi’nin Emeğin Cumhuriyeti’nin yolunu açmak için seçtiği mücadele eksenine bu sayımızda bu tartışmayı taşımayı önemli bulduk.

1980 darbesinin ardından 24 Ocak Kararları ile ülke neoliberal ekonomi ve politikalara açıldı. Devlet kamu alanından hızla çekilirken, özelleştirmeler ve piyasacı anlayış ülke ekonomisine hâkim oldu.

Özellikle AKP iktidarıyla birlikte ülkede özelleştirme politikalarına hız verildi. Cumhuriyetin mirası olan birçok kamu kuruluşu, ülkenin yeraltı ve yerüstü zenginlikleri ve birikimi yok pahasına yerli ve yabancı sermayeye satıldı. Cumhuriyetten kalan tüm kamu mirası ve ülkenin birikimi özelleştirmeler yoluyla yağma edildi.

Kamusal alanlar baştan aşağı piyasaya açılırken, bu alanlardaki emek süreçleri güvencesizleştirildi. Ülkenin geleceği, yurttaşların güvencesi, temel saldırı alanları yapıldı. Ülkenin her bir yanı yap-işlet-sat mantığıyla satışa çıkarıldı.

Özelleştirme yaftası altında son kırk yıla damgasını vuran hazin dönüşümlerin ve yağmanın bütüncül ve tarihsel analizi, sosyalist sola tam bir sorumluluk yüklemektedir: Kamucu ve toplumcu bir anlayışla ülkenin ve emeğin geleceğine sahip çıkmak! Güvenceli ve aydınlık bir gelecek için yeniden toplumcu bir anlayışla kamusal haklar ve değerler için mücadele edilmelidir.

Sorumluluk açık ve nettir: Cumhuriyetin Aydınlanmacı ilkelerini, emek eksenli planlı kalkınmayı ve genelde tüm kamucu değerleri merkezine alan yeniden bir kuruluşu var etmek ve doğasıyla, insanıyla yaşanabilir bir sosyalist cumhuriyeti inşa etmek.

Bu sayıda şu yazılar yer almakta:

Özelleştirmeler Üzerine / Korkut Boratav ile söyleşi

Mülk Devri ve Birleşik Alan Teorisi: Kurtuluşu nerede arayacağız? / Erhan Nalçacı

1923 Cumhuriyetinin Ekonomisi ve Geleceği / Serdar Şahinkaya

Yasal ya da Yasadışı Aynı Kapıya Çıkıyor: Yağma ve Sömürü / Ali Rıza Aydın

Sağlıkta özelleştirmeler COVID pandemisi ile mücadeleyi nasıl etkiledi? / Necati Çıtak

Eğitimin Piyasalaşması / Rıfat Okçabol

Özelleştirme: İlkel Sermaye Birikimi / Oğuz Oyan

Özelleştirme = Devletin Çözülmesi / Kadir Sev

İşçi Sınıfına ve Haklarına Saldırıda Özelleştirmelerin Etkisi / Selahattin Kural-Burçak Özoğlu

Dayanışma Forumu’nun izleyen sayılarında da Dayanışma Meclisi’nin içinde yer aldığı mücadele ekseninden türeyen başlıklar üzerinde tartışmayı sürdürmeyi amaçlıyoruz. Bu hedefe ancak DM üyelerinin ortak emekleriyle ulaşabileceğimizi biliyoruz."

Dayanışma Forumu'nun Özelleştirmeler Ve Yağma Ekonomisi" başlıklı 2. sayısını okumak için tıklayınız 

Dayanışma Forumu'nun arşivi için burayı tıklayınız