Dardanos Orman Kampı ranta açılıyor: 'Sahiller halkındır, sermayeye bırakılamaz'

Kazdağları Ekoloji Platformu, Dardanos Orman Kampını yapılaşmaya açacak imar planının iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Haber Merkezi

Çanakkale’de kamuya ait olup halka açık hizmet veren az sayıdaki kıyı tesislerinden Yahya Çavuş Dardanos Orman Kampı, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle özelleştirme kapsamına alınarak imara açıldı.

Halkın sahillere ulaşımını kısıtlayan karara tepkiler büyüyor. Orman Genel Müdürlüğüne ait tesis için hazırlanan imar planın iptal edilmesi talep ediliyor.

Karara tepki gösteren Kazdağları Ekoloji Platformu, ormanlık alanın halkın kullanımına kapatılamayacağını vurgulayarak, "Dardanos kampı sermayeye bırakılamaz" açıklamasında bulundu.

Platformdan yapılan açıklamada kararın Kıyı Kanunu'na aykırı olduğu belirtilerek, oluşacak çevre ve altyapı sorunlarına işaret edildi.

'Sahiller halkındır, hiçbir yapı yapılamaz'

Kampın herkesin eşitçe faydalanabileceği bir alan olarak kalmasını isteyen Kazdağları Ekoloji Platformu, yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kıyı herkesin eşit ve serbestlikle yararlanmasına açık olup, oralarda hiçbir yapı yapılamaz. Hiç istisnasız genel hükümlerin uygulanmasını istiyoruz. Sahiller halkındır. Biz, başta Dardanos Orman kampı sahili başta olmak üzere tüm sahillerin, emekçilere, yoksullara, öğrencilere, kadınlara, çocuklara kısacası Çanakkale halkına tahsis edilmesini, hiçbir şekilde özelleştirilmesini istemiyoruz. Dardanos Orman Kampının halka açılmasını, herkesin eşit şekilde yaralanabileceği bir kamusal mekan olarak kalmasını istiyoruz."

Kamp alanının özelleştirilmesine karşı mücadele çağrısında bulunan açıklamada "Çanakkale merkeze yakın ve halkın denize girebileceği az sayıdaki kamusal alandan biri olan ve halkın uzun yıllardır kullandığı bu tesisin ve Dardanos sahilinin özelleştirilmesine, ticari meta olarak görülmesine, otel ticaret alanı yapılarak halka kapatılmasına, yağmalanmasına karşı çıkıyoruz. Bu amaçla yapılan imar planı iptal edilmelidir" denildi.

Hukuk ne diyor?

Anayasa'nın 43. maddesine göre “Deniz, Göl ve Akarsu kıyılarıyla, deniz ve Göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilmeli”. Kıyı Kanunu'nun 5. maddesine göre de “Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır. Kıyı ve Sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir." Bu kanuna göre sahil şeridi, kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak en az 100 metre genişliğindeki alanı kapsıyor.