Berlin: Türkiye-Libya anlaşması Yunanistan'ı bağlamaz

Almanya Dışişleri Bakanlığı Libya'nın Trablus hükümeti ile Ankara'nın imzaladığı fosil yakıt arama muhtırasının Yunanistan'ı 'bağlamayacağını' söyledi.

Dış Haberler

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christopher Burger, bugün yaptığı açıklamada, Türkiye ve Libya'nın Trablus hükümeti tarafından 3 Ekim'de imzalanan fosil yakıt arama muhtırasının Yunanistan'ı "bağlamayacağını" söyledi

Burger, uluslararası hukukun ilkelerinden birinin, iki devletin üçüncü bir ülke pahasına anlaşma yapmasının imkânsızlığı olduğunu söyledi. Sözcü, "Bu durumda iki devlet Yunanistan aleyhine bir anlaşmaya girerse, her durumda Yunanistan buna bağlı tutulmayacaktır ve bu anlamda yasal bir etkisi yoktur” dedi.

Libya'daki Trablus hükümeti Pazartesi günü Ankara ile deniz alanlarında potansiyel fosil yakıt araştırmalarını içeren bir dizi ön ekonomik anlaşma imzaladı. Anlaşmayı, Libya'nın doğu merkezli Temsilciler Meclisi reddetti.

Ortaya çıkacak herhangi bir somut anlaşmanın, Türkiye'nin Trablus hükümetiyle 2019'da belirlediği “münhasır ekonomik bölgede” keşifleri içerip içermeyeceği henüz net değil.